ယခင်စာမျက်နှာသို့ သွားရန်

ဧည့်သည် အချက်အလက် ထည့်သွင်းရန်

  • ~ (Night(s))

  • ဧည့်သည် အခန်းများ, Adults, Children

အသေးစိတ်နောက်ကြောင်းအချက်အလက်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပါ
အခွန်

အခွန်

ဧည့်သည် အချက်အလက် ထည့်သွင်းရန်
ကြိုတင်မှာကြားမှုကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသူ၏အချက်အလက်

* လိုအပ်သည့် အကွက်များ

နောက်ဆုံးအမည်စာလုံး
ပထမအမည်
example@lotte.net
နံပါတ်ကိုသာ ထည့်သွင်းပါ။

စပေ့ဘား သို့မဟုတ် ဟိုင်ဖန် (-) မပါဘဲထည့်သွင်းရန်။

အကြွေးဝယ်ကတ်အချက်အလက်များ

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ရယူခြင်းသည် ကြိုတင်မှာကြားမှု အပေါ်အတည်ပြုပေးနိုင်ရန်အတွက်သာလျှင်ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့်ကြိုတင်မှာကြားမှုများအတွက် တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေခြင်း မပြုနိုင်ပါ။.

-
-
-

I hereby confirm that my personal information below are accurate, and consent to LOTTE HOTELS & RESORTS Local and international hotels of the company’s chain (http://www.lottehotel.com/global/ko/hotel-finder.html) to collect and use as follows regarding to making reservation.

1. Collecting items

- Required items: Name(in English), Contact number(mobile, home, or company), E-mail, Credit card information

2. Purpose of Usage and Collection

Personal information are collected to provide information and make reservation
* Credit card information is only for the purpose of guarantee. No payment would be made without guest´s agreement.

3. Retention period of personal information

Personal information is retained from the date of consent until two (2) years.
* For canceled reservation, until five (5) days from the date of cancellation.

4. Right to refuse consent and CONSEQUENCES OF REFUSING CONSENT

Refusing to consent to the collection is allowed, but there would be limitation of services.