Trang chủ LOTTE HOTEL REWARDS
rewards

Tận hưởng chuyến đi của quý khách với
Chương trình Phần thưởng LOTTE HOTEL.

Các sản phẩm Phần thưởng độc quyền

Tận hưởng những trải nghiệm phong phú hơn và nhiều quyền lợi hơn.

Số điểm thưởng đã tích lũy 3% tích lũy cơ bản ~ tích lũy lên tới 6%
rewards_main
rewards_main

Đổi điểm tích lũy lấy thưởng theo nhiều cách.

Sử dụng Điểm thưởng Cửa hàng miễn thuế LOTTE, đổi L.Point, Phiếu giảm giá điện tử, tài trợ cho UNICEF, v.v.

More Stays,
Better Rewards

Trải Nghiệm