Trang chủ 3. THÔNG TIN KHÁCH
  1. 01 Chọn khách sạn
  2. 02 Phòng khách, Giá, Chọn tùy chọn
  3. 03 Nhập thông tin khách hàng bước hiện tại
Nhập thông tin khách hàng
Thông tin Người đặt phòng

* Trường bắt buộc

Họ (không dấu)
Tên (không dấu)
example@lotte.net
Vui lòng chỉ nhập số.

Vui lòng nhập mà không có dấu cách hoặc dấu gạch ngang (-).

Thông tin thẻ tín dụng

-

-

-

Việc thu thập thông tin cá nhân chỉ phụ vụ cho mục đích xác nhận đặt phòng và không có thanh toán trực tiếp đối với đặt phòng trực tuyến.

Đồng ý với việc thu thập thông tin cá nhân thiết yếu * Trường bắt buộc

I hereby confirm that my personal information below are accurate, and consent to LOTTE HOTELS & RESORTS to collect and use as follows regarding to making reservation.

1. Collecting items

- Required items: Name(in English), Date of birth, Contact number(mobile, home, or company), E-mail, Credit card information

2. Purpose of Usage and Collection

Personal information are collected to provide information and make reservation
* Credit card information is only for the purpose of guarantee. No payment would be made without guest´s agreement.

3. Retention period of personal information

Personal information is retained from the date of consent until two (2) years.
* For canceled reservation, until five (5) days from the date of cancellation.

4. Right to refuse consent and CONSEQUENCES OF REFUSING CONSENT

Refusing to consent to the collection is allowed, but there would be limitation of services.

Nhập thông tin tùy chọn
Chọn khách sạn
Nhận phòng - Trả phòng

~ (đêm)

Phòng - số lượng khách

Phòng khách, Adults, Children

Lịch sử chi tiết giá phòng
  • Phí phòng(đêm)

  • Thuế

Tổng phí đặt phòng

Chính sách giá vé
Quy định hủy đặt phòng
Các yêu cầu đặt phòng

TEL :