Đi tới trang trước

Nhập thông tin khách hàng

  • ~ (đêm)

  • Phòng khách, Adults, Children

Lịch sử chi tiết giá phòng
Thuế

Thuế

Nhập thông tin khách hàng
Thông tin Người đặt phòng

* Trường bắt buộc

Họ
Tên
example@lotte.net
Vui lòng chỉ nhập số.

Vui lòng nhập mà không có dấu cách hoặc dấu gạch ngang (-).

Thông tin thẻ tín dụng

Việc thu thập thông tin cá nhân chỉ phụ vụ cho mục đích xác nhận đặt phòng và không có thanh toán trực tiếp đối với đặt phòng trực tuyến..

-
-
-

I hereby confirm that my personal information below are accurate, and consent to LOTTE HOTELS & RESORTS Local and international hotels of the company’s chain (http://www.lottehotel.com/global/ko/hotel-finder.html) to collect and use as follows regarding to making reservation.

1. Collecting items

- Required items: Name(in English), Contact number(mobile, home, or company), E-mail, Credit card information

2. Purpose of Usage and Collection

Personal information are collected to provide information and make reservation
* Credit card information is only for the purpose of guarantee. No payment would be made without guest´s agreement.

3. Retention period of personal information

Personal information is retained from the date of consent until two (2) years.
* For canceled reservation, until five (5) days from the date of cancellation.

4. Right to refuse consent and CONSEQUENCES OF REFUSING CONSENT

Refusing to consent to the collection is allowed, but there would be limitation of services.