Trang chủ 1. CHỌN NHÀ HÀNG & NGÀY

Đặt nhà hàng

STEP 1. Chọn khách sạn và nhà hàng

Khách sạn

Nhà hàng

Lotte Hotel Ulsan-Dining-Restaurant-Mugunghwa

※Selected for The Plate in Michelin Guide Seoul 2019 ※Selected for three Forks and Spoons in Michelin Guide Seoul 2019 • Experience the gentle beauty of Korean tradition at Mugunghwa, a modern Korean restaurant with a modern twist to the royal court cuisine of the Joseon Dynasty. In addition, the philosophy of Mugunghwa lies in the principal of “Yakshikdongweon”, to offer healthy and modern dishes using seasonal ingredients and regional products from all around the country. • Designed with a modern and stylish interior that depicts Asian beauty, Mugunghwa offers a collection of 43 wines that make the perfect pairings with Korean cuisine served on authentic Korean tableware. Enjoy special moments and make your gatherings even more memorable with a beautiful view of Bukhansan mountain, that offers a different scenic landscape every season.

  • Địa điểm Main Tower 38F
  • Loại Korean cuisine
  • TEL +82-2-317-7061/7062
Chọn ngày giờ
STEP 2. Chọn ngày giờ
Số lượng người được đặt bàn Trẻ em được định nghĩa là từ 4 đến 12 tuổi.
Nhập thông tin Người đặt bàn
STEP 3. Nhập thông tin Người đặt bàn
Quý khách tham gia Chương trình tặng thưởng LOTTE HOTEL Rewards? Đăng nhập và thông tin trên “My Page” (Trang của tôi) sẽ được nhập tự động.
*Trường bắt buộc
Vui lòng nhập tên (không dấu).
Chỉ có thể nhập số (không có ký tự đặc biệt hoặc dấu cách)

Vui lòng nhập mà không có dấu cách hoặc dấu gạch ngang (-).

Chỉ có thể nhập số (không có ký tự đặc biệt hoặc dấu cách)

Vui lòng nhập mà không có dấu cách hoặc dấu gạch ngang (-).

example@lotte.net

Nếu quý khách có bất cứ yêu cầu nào khi đặt nhà hàng, hoặc quý khách từ nước ngoài đến đây, vui lòng cho chúng tôi số điện thoại đã chuyển vùng hoặc thông tin liên hệ bổ sung.

  • Nhà hàng sẽ liên hệ với quý khách để xác nhận đặt bàn của quý khách (qua điện thoại, tin nhắn SMS hoặc email) sau khi kiểm tra tình trạng bàn còn trống.
  • Nếu quý khách đến từ nước ngoài, vui lòng để lại thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với quý khách.