Trang chủ Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật

Tìm kiếm sự kiện
 • SIGNIEL SEOUL
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-3213-1111 전화걸기
 • SIGNIEL BUSAN
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-51-922-1111 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE Seoul
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-759-7311~5 전화걸기
   FAX+82-2-771-1000
 • Khách sạn LOTTE World
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-411-7777 전화걸기
   FAX+82-2-2203-5945
 • Khách sạn LOTTE Busan
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-51-810-1100 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE Jeju
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL1577-0360 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE Ulsan
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-52-960-4300 전화걸기
 • L7 MYEONGDONG
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-555-8007 전화걸기
 • L7 GANGNAM
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-555-8007 전화걸기
 • L7 HONGDAE
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-555-8007 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Mapo
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Sân bay Gimpo
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Jeju
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Daejeon
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Guro
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Ulsan
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-52-960-1000 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE City Myeongdong
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+82-2-771-1004 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE Guam
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+1-671-646-6811 전화걸기
   FAX+1-671-646-6813
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
 • LOTTE HOTEL SEATTLE
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+1-206-800-8112 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE Moscow
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+7 495 287 0500 전화걸기
   FAX+7 495 287 0501
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE ST.PETERSBURG
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+7-812-336-10-00 전화걸기
   FAX+7-812-384-22-27
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
 • LOTTE HOTEL VLADIVOSTOK
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+7 (423) 240-70-01 전화걸기
   FAX+7 (423) 240-70-08
 • Khách sạn LOTTE Samara
  Các yêu cầu đặt phòng
 • LOTTE ARAI RESORT
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+81-255-75-1100 전화걸기
   FAX+81-255-75-1150
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE Sài Gòn
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+84-28-3823-3333 전화걸기
   FAX+84-28-3827-2408
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
  Ăn uống
  • ITALIAN TRATTORIA OGGI
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 128 전화걸기
  • The Pool Bar
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 198 전화걸기
  • Legend Lounge
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 417 전화걸기
  • Delica-Hans
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 417 전화걸기
  • Yoshino
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 222 전화걸기
  • Crystal Jade Palace
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 259/280 전화걸기
   FAX+82-2-319-9996
  • Atrium Cafe
   TEL+84 898 117 989 전화걸기
   FAX+82-2-319-9996
  Đám cưới & Hội nghị
  • Phòng Topaz
   TEL+82-2-759-7548 전화걸기
   FAX+84-28-3823-2333/ +84-28-3827-2410
  • Poolside
   TEL+84-28-3823-3333 전화걸기
   FAX+84-28-3823-2333/ +84-28-3827-2410
  • Phòng Họp Jasmine
   TEL+82-2-759-7548 전화걸기
   FAX+84-28-3823-2333/ +84-28-3827-2410
  • Phòng Emerald
   TEL+82-2-759-7548 전화걸기
   FAX+84-28-3823-2333/ +84-28-3827-2410
  • Phòng Sapphire
   TEL+82-2-759-7548 전화걸기
   FAX+84-28-3823-2333 / +84-28-3827-2410
  Cơ sở vật chất
  • Phòng Spa Khách sạn
   TEL(84-28) 3823 3333 (Ext: 260) 전화걸기
  • Trung tâm kinh doanh
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 113/114 전화걸기
  • Dịch vụ đổi ngoại tệ
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 133/134 전화걸기
  • Dịch vụ xe Limousine & Dịch vụ Đưa đón
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 5 전화걸기
  • Phòng tập thể hình Khách sạn
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 469 전화걸기
  • Bể bơi
   TEL+84-28-3823-3333 Ext. 469 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE Hà Nội
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+84-24-3333-1000 전화걸기
   FAX+84-24-3333-1100
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
  Ăn uống
  Đám cưới & Hội nghị
  • Phòng Crystal Ballroom
   TEL+84-24-3333-1028 전화걸기
   FAX+82-2-778-4016
  • Phòng Charlotte
   TEL+84-24-3333-1028 전화걸기
   FAX+82-2-778-4016
  • Phòng Emerald
   TEL+84-24-3333-1028 전화걸기
   FAX+82-2-778-4016
  Cơ sở vật chất
 • Khách sạn LOTTE Yangon
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+95-1-9351000 전화걸기
  • Hàn Quốc
   TEL+82-2-318-0673 전화걸기
 • Khách sạn LOTTE Tashkent Palace
  Các yêu cầu đặt phòng
  • Địa phương
   TEL+998-78-120-58-00 전화걸기
   FAX+998-78-232-2726
 • Văn phòng ở nước ngoài
  USA
  • NEW YORK
   TEL +1-201-440-1292 전화걸기
  • LA
   TEL +1-480-980-7010 전화걸기
  REPUBLIC OF SOUTH KOREA
  • SEOUL
   TEL +82-2-318-0673 전화걸기
  JAPAN
  • TOKYO
   TEL +81-3-3255-2571 전화걸기
  • OSAKA
   TEL +81-6-6263-1071 전화걸기
  CHINA
  • BEIJING
   TEL +86-135-0100-3524 전화걸기
  • SHANGHAI
   TEL +86-21-5876-2007 전화걸기
  • HONG KONG
   TEL +852-9225-0416 전화걸기
  REPUBLIC OF SINGAPORE
  • SINGAPORE
   TEL +65-70-7709-0385 전화걸기
  UNITED KINGDOM
  • LONDON
   TEL +44-782-7966030 전화걸기
  UNITED ARAB EMIRATES
  • DUBAI
   TEL +971-4-433-5950 전화걸기