본문으로 바로가기


Trang chủ Tham gia

Tham gia


Chúc mừng quý khách trở thành thành viên Ưu đãi của Lotte Hotels & Resorts.

Để được nhận các quyền lợi của thành viên Ưu đãi của Lotte Hotels & Resorts, trong đó có quyền lợi đổi điểm, quý khách cần tham gia làm thành viên hoặc nhận xác thực trực tuyến.

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG THƯỞNG ƯU ĐÃILearn more

  • 포인트 적립(클래식, 실버, 골드, 플래티늄 등급)
  • Laundry할인 *5성급 이상 호텔에서만 제공 (실버, 골드, 플래티늄 등급)
  • 식음 할인 *5성급 이상 호텔에서만 제공 (골드, 플래티늄 등급)
  • 객실 업그레이드 *5성급 이상 호텔에서만 제공 (골드, 플래티늄 등급)
  • Late Check-Out *5성급 이상 호텔에서만 제공 (플래티늄 등급)
  • 1박 무료 숙박권 (플래티늄 등급)

프리빌리지 혜택 제공 설명 및 등급 안내

Mẫu đơn Đăng ký Tư cách Thành viên Ưu đãi Mới

Đối với khách mới tham gia chương trình Thành viên Ưu đãi của Lotte Hotels & Resorts
 

Tham gia ngay
Xác minh trực tuyến
(Đăng ký mật khẩu)

Đối với các thành viên Ưu đãi của Lotte Hotels & Resorts đã tham gia ngoại tuyến cần đăng ký ID và mật khẩu để giao dịch trực tuyến

Phê duyệt Thành viên