Trang chủ Ưu đãi Gói ưu đãi Mùa đông không lạnh | Lotte Hotel Hanoi

Mùa đông không lạnh

Mùa

Hãy làm cho những ngày mùa đông Hà Nội trở nên đáng nhớ với các dịch vụ trọn gói gồm rượu vang, bánh ngọt và nhiều giảm giá khác nhau F&B và giảm giá spa

liên hệ chúng tôi ++84-24-3333-1000
Thời gian lưu trú 2019-09-15 ~ 2020-01-06
Thời gian đặt phòng 2019-09-15 ~ 2020-01-06

Loại gói

So sánh trong bảng
 • Phòng Deluxe (cho 01 người)
  VND 3,642,500 ~

  Tất cả các giá này đều chịu phí dịch vụ 5% và 10% VAT (Tổng 15,5%). Các đặt chỗ phải được thanh toán trước, không thể thay đổi và hoàn tiền. Để yêu cầu dịch vụ vận chuyển, vui lòng liên hệ với bộ phận Hành lý theo số: +84 24 3333 1221 hoặc gửi email tới: concierge_hanoi@lotte.net

  Đặt phòng
  Gói bao gồm

  Phòng Deluxe cho 01 người
  Bữa sáng hàng ngày
  Bánh ngọt
  Vang sủi

  Xem thêm thông tin chi tiết khác

  • 01 vang sủi mỗi phòng
  • 01 bánh ngọt cho mỗi khách
  • Giảm giá 20% cho SPA
  • Giảm giá 10% cho F&B (Ngoại trừ
  nhà hàng Tim Ho Wan, dịch vụ phòng, rượu và các chương trình lễ hội khác)
  • Miễn phí khi trả phòng trễ đến 14:00 chiều
  • Áp dụng cho tối thiểu 2 đêm liên tiếp

 • Phòng Deluxe (cho 02 người)
  VND 4,112,500 ~

  Tất cả các giá này đều chịu phí dịch vụ 5% và 10% VAT (Tổng 15,5%). Các đặt chỗ phải được thanh toán trước, không thể thay đổi và hoàn tiền. Để yêu cầu dịch vụ vận chuyển, vui lòng liên hệ với bộ phận Hành lý theo số: +84 24 3333 1221 hoặc gửi email tới: concierge_hanoi@lotte.net

  Đặt phòng
  Gói bao gồm

  Phòng Deluxe cho 02 người
  Bữa sáng hàng ngày
  Bánh ngọt
  Vang sủi

  Xem thêm thông tin chi tiết khác

  • 01 vang sủi mỗi phòng
  • 01 bánh ngọt cho mỗi khách
  • Giảm giá 20% cho SPA
  • Giảm giá 10% cho F&B (Ngoại trừ
  nhà hàng Tim Ho Wan, dịch vụ phòng, rượu và các chương trình lễ hội khác)
  • Miễn phí khi trả phòng trễ đến 14:00 chiều
  • Áp dụng cho tối thiểu 2 đêm liên tiếp

 • Phòng Deluxe (cho 03 người)
  VND 5,522,500 ~

  Tất cả các giá này đều chịu phí dịch vụ 5% và 10% VAT (Tổng 15,5%). Các đặt chỗ phải được thanh toán trước, không thể thay đổi và hoàn tiền. Để yêu cầu dịch vụ vận chuyển, vui lòng liên hệ với bộ phận Hành lý theo số: +84 24 3333 1221 hoặc gửi email tới: concierge_hanoi@lotte.net

  Đặt phòng
  Gói bao gồm

  Phòng Deluxe cho 03 người
  Bữa sáng hàng ngày
  Bánh ngọt
  Vang sủi

  Xem thêm thông tin chi tiết khác

  • 01 vang sủi mỗi phòng
  • 01 bánh ngọt cho mỗi khách
  • Giảm giá 20% cho SPA
  • Giảm giá 10% cho F&B (Ngoại trừ
  nhà hàng Tim Ho Wan, dịch vụ phòng, rượu và các chương trình lễ hội khác)
  • Miễn phí khi trả phòng trễ đến 14:00 chiều
  • Áp dụng cho tối thiểu 2 đêm liên tiếp

 • Phòng Junior Suite (cho 01 người)
  VND 4,582,500 ~

  Tất cả các giá này đều chịu phí dịch vụ 5% và 10% VAT (Tổng 15,5%). Các đặt chỗ phải được thanh toán trước, không thể thay đổi và hoàn tiền. Để yêu cầu dịch vụ vận chuyển, vui lòng liên hệ với bộ phận Hành lý theo số: +84 24 3333 1221 hoặc gửi email tới: concierge_hanoi@lotte.net

  Đặt phòng
  Gói bao gồm

  Phòng Junior Suite cho 01 người
  Bữa sáng hàng ngày
  Bánh ngọt
  Vang sủi

  Xem thêm thông tin chi tiết khác

  • 01 vang sủi mỗi phòng
  • 01 bánh ngọt cho mỗi khách
  • Giảm giá 20% cho SPA
  • Giảm giá 10% cho F&B (Ngoại trừ
  nhà hàng Tim Ho Wan, dịch vụ phòng, rượu và các chương trình lễ hội khác)
  • Miễn phí khi trả phòng trễ đến 14:00 chiều
  • Áp dụng cho tối thiểu 2 đêm liên tiếp

 • Phòng Junior Suite (cho 02 người)
  VND 5,052,500 ~

  Tất cả các giá này đều chịu phí dịch vụ 5% và 10% VAT (Tổng 15,5%). Các đặt chỗ phải được thanh toán trước, không thể thay đổi và hoàn tiền. Để yêu cầu dịch vụ vận chuyển, vui lòng liên hệ với bộ phận Hành lý theo số: +84 24 3333 1221 hoặc gửi email tới: concierge_hanoi@lotte.net

  Đặt phòng
  Gói bao gồm

  Phòng Junior Suite cho 02 người
  Bữa sáng hàng ngày
  Bánh ngọt
  Vang sủi

  Xem thêm thông tin chi tiết khác

  • 01 vang sủi mỗi phòng
  • 01 bánh ngọt cho mỗi khách
  • Giảm giá 20% cho SPA
  • Giảm giá 10% cho F&B (Ngoại trừ
  nhà hàng Tim Ho Wan, dịch vụ phòng, rượu và các chương trình lễ hội khác)
  • Miễn phí khi trả phòng trễ đến 14:00 chiều
  • Áp dụng cho tối thiểu 2 đêm liên tiếp

 • Phòng Junior Suite (cho 03 người)
  VND 6,462,500 ~

  Tất cả các giá này đều chịu phí dịch vụ 5% và 10% VAT (Tổng 15,5%). Các đặt chỗ phải được thanh toán trước, không thể thay đổi và hoàn tiền. Để yêu cầu dịch vụ vận chuyển, vui lòng liên hệ với bộ phận Hành lý theo số: +84 24 3333 1221 hoặc gửi email tới: concierge_hanoi@lotte.net

  Đặt phòng
  Gói bao gồm

  Phòng Junior Suite cho 03 người
  Bữa sáng hàng ngày
  Bánh ngọt
  Vang sủi

  Xem thêm thông tin chi tiết khác

  • 01 vang sủi mỗi phòng
  • 01 bánh ngọt cho mỗi khách
  • Giảm giá 20% cho SPA
  • Giảm giá 10% cho F&B (Ngoại trừ
  nhà hàng Tim Ho Wan, dịch vụ phòng, rượu và các chương trình lễ hội khác)
  • Miễn phí khi trả phòng trễ đến 14:00 chiều
  • Áp dụng cho tối thiểu 2 đêm liên tiếp

Điều kiện khách sạn
Chi tiết gói
Lưu ý
 • Tất cả các giá này đều chịu phí dịch vụ 5% và 10% VAT (Tổng 15,5%).
 • Các đặt chỗ phải được thanh toán trước, không thể thay đổi và hoàn tiền.
 • Để yêu cầu dịch vụ vận chuyển, vui lòng liên hệ với bộ phận Hành lý theo số: +84 24 3333 1221 hoặc gửi email tới: concierge_hanoi@lotte.net