ညီလာခံ

ခရစ္စတယ္ ခန္းမ

LOTTE Hotel ရန္ကုန္ တြင္ မည္သည့္ အခန္းအနား ပြဲလမ္းအတြက္မဆို အျမဲအမွတ္ရေစမည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု ေပးအပ္ရန္ ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ထားသည့္ ၾကီးက်ယ္ ခန္းနားေသာ၊ လက္ေတြ႔က် အသံုးဝင္ေသာ ဂုဏ္ျပဳထမင္းဝိုင္း ခန္းမမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝး ခန္းမမ်ားရွိသည့္ ျပီးျပည့္စံုေသာ စီစဥ္ခင္းက်င္းမႈ တစ္ခုရွိပါသည္။
အခန္းအနားပြဲ အားလုံးႏွင့္ သင့္ေတာ္ရန္ မိမိတို႔၏ မ်က္စိပသာဒရွိေသာ လက္ေရြးစင္ ခန္းမေဆာင္မ်ားကို အသံုးျပဳသူစိတ္ၾကိဳက္ စီစဥ္ေပးပါသည္ - LOTTE Hotel ရန္ကုန္၏ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ ခန္းမၾကီးမ်ားအတြင္း တည္ရွိပါသည္၊ မိမိတို႔၏ အခန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ထုတ္ကုန္အသစ္ မိတ္ဆက္ပြဲမ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္ မိသားစု စံုညီစုေဝးပြဲမ်ားအတြက္ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေနာက္ခံဇာတ္စင္အျဖစ္ ဝန္ေဆာင္ေပးပါသည္။
သင္၏ တမူထူးျဖစ္ရပ္မ်ား အစမွအဆံုးထိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ စြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အာမခံေပးရန္ ရန္ကုန္၏ မည္သည့္ေနရာကမွ ယွဥ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ အဆင္ေျပသာယာမႈမ်ားႏွင့္အတူ LOTTE တြင္ ခန္းမေဆာင္ ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆာင္ရြက္သည္မွန္သမွ်တိုင္းကို အႏုစိတ္ လုပ္ကိုင္သလို၊ ပညာရွင္ဆန္ေသာ၊ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေသာ၊ အားစိုက္ထုတ္စရာ မလိုေသာ အေတြ႔အၾကံဳကို မိမိိတို႔၏ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားထံ ေပးစြမ္းေရး သင္၏လိုအပ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကိဳးပမ္းသြားပါမည္။ သင္၏ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမဂၤလာယူသည့္ေန႔၊ သင္၏အေရးၾကီး ေကာ္ပိုရိတ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ သင္၏ အလြန္အေရးပါေသာ အစည္းအေဝး ညီလာခံတို႔သည္ ၎အခန္းအနားမ်ားအားလံုုးအတြက္ အထင္ကရ အမွတ္ရစရာ ေနရာတစ္ခု လိုအပ္ပါသည္ - သင္ႏွင့္ သင္၏ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အတြက္ အံ့ဖြယ္ထူးကဲျပီး အမွတ္တရ ျဖစ္ေနေစမည့္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ရပ္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ေရး သင္လိုအပ္သည့္ အရာတိုင္းကို ကူညီရယူေပးဖို႔ သင့္အတြက္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း LOTTE HOTEL ရန္ကုန္ မွ ကတိျပဳထားပါသည္။

အခွခေံပညာသတငျးအခကြျအလကျ

  • Capacity
    450~600
  • Size
    962.5㎡
  • Location
    Ground Floor

Types of table layout

Inquiry

TEL +95-1-9351000 / +95-1-9351027 / +95-1-9351048 ခေါျရနျ

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ အခ်ိန္ : 09:00~18:00