1. 01 ဟိုတယ်ရွေးချယ်ရန် လကျရှိခွလှေမျး
  2. 02 ဧည့်သည် အခန်းများ, နှုန်းထားများ, option ကို Select လုပျပါ
  3. 03 ဧည့်သည် အချက်အလက် ထည့်သွင်းရန်
ဟိုတယျအခွအေနေ
အဆောကျအဦးမြား

(ရှာဖှမှေုရလဒျမြား) 0 ဟိုတယျစုစုပေါငျးတှေ့ပါပွီ။