နအေိမျ ပါဝင်ခြင်း အွန်လိုင်းပေါ်တွင် စာရင်းသွင်းရန်

အွန်လိုင်းပေါ်တွင် စာရင်းသွင်းရန်

ေက်းဇူးျပဳျပီး သင္၏ အထူးအခြင့္အေရး ကဒ္နံပါတ္ ႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း စာရင္းသြင္းဝင္ေရာက္ရန္ သင္ အသံုးျပဳေသာ အဖြဲ႕ဝင္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းပါ။