နအေိမျ Contact Us

ထိတှေ့

ပွဲအစီအစဉ်များ ရှာဖွေရန်
 • Signiel Seoul
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Hotel Seoul
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Hotel World
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Hotel Jeju
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Hotel Busan
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Hotel Ulsan
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte City Hotel Mapo
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte City Hotel Gimpo Airport
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte City Hotel Guro
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte City Hotel Myeongdong
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte City Hotel Jeju
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte City Hotel Daejeon
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte City Hotel Ulsan
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • L7 Myeongdong
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • L7 Gangnam
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • L7 Hongdae
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Hotel Guam
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Hotel Moscow
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Hotel St. Petersburg
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Hotel Samara
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Arai resort
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Hotel Hanoi
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte Legend Hotel Saigon
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • Lotte City Hotel Tashkent Palace
  ကြိုတင်မှာကြားလိုခြင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
 • နိုင်ငံရပ်ခြား စီးပွားရေး ရုံးခန်းများ
  USA
  • NEW YORK
   TEL +1-201-440-1292 ခေါျရနျ
   FAX +1-201-440-1729
   ADDRESS 100 Challenger Road 1st Fl., Ridgefield Park, New Jersey 07660 U.S.A
  JAPAN
  • TOKYO
   TEL +81-3-3255-2571~4 ခေါျရနျ
   FAX +81-3-3255-2575
   ADDRESS 3F, Takamasa Bldg, 18 Kanda-Higashimatsushitacho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
  • OSAKA
   TEL +81-6-6263-1071 ခေါျရနျ
   FAX +81-6-6263-2069
   ADDRESS 6F, KAL Bldg. 1-9, 3-Chome Honmachi, Chuo-Ku, Osaka, Japan
  CHINA
  • BEIJING
  • SHANGHAI
   TEL +86-21-5876-2007 ခေါျရနျ
   FAX +86-21-6237-2064
   ADDRESS Rm 202, Tower B, SOHO Fuxing Plaza, No.388, Madang Road, Shanghai, China
  • HONGKONG
  REPUBLIC OF SINGAPORE
  • SINGAPORE
 • နိုင်ငံရပ်ခြား ရုံးခန်းများ
  CHINA