နအေိမျ Membership

Lotte Hotels & Resorts အသင်းဝင်

Lotte Hotels & Resorts ၏ အသင်းဝင်တစ်ဦး ဖြစ်လာပြီး၊ အကောင်းမွန်ဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် အရည်အသွေးမြင့် အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်များကို နှစ်သက်ခံစားလှည့်ပါ။

Lotte Hotel Rewards

အထူးအခွင့်အရေး ချီးမြှင့်မှု အစီအစဉ်

ဤအထူးအခွင့်အရေး ချီးမြှင့်မှု အစီအစဉ်သည် Lotte Hotels & Resorts တွင် သင် နေထိုင်တည်းခိုမှုအတွက် 3-6% P ပွိုင့်အမှတ်များအား သင့်ထံ ချီးမြှင့်ပေးသွားမည်။ P ပွိုင့်အမှတ်များအား Lotte ဟိုတယ်များ နှင့် Lotte အခွန်အခမဲ့ဆိုင်များတွင် အခန်းခများ၊ ထို့ပြင် အစားအသောက်နှင့် ဖျော်ရည်ယာမကာများအတွက် ငွေသားကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အဆင့်အလိုက် အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်များ

P ပွိုင့်အမှတ်များ /ဗောက်ချာ အသုံးပြုမှု

အသင်းဝင်ဖြစ်ရန်အတွက် စာရင်းသွင်းသည့်အပေါ်တွင် သင်၏ အထူးအခွင့်အရေး ဆုကြေးများအား သင် အသုံးပြုနိုင်မည်။

ထောကျခံ၊ အကွံပွုသော အတှဲ