Trang chủ Thẻ hội viên của tôi Yêu cầu điểm thưởng B bị thiếu

Yêu cầu điểm thưởng B bị thiếu

Quý khách có thể yêu cầu điều chỉnh điểm thưởng tại trang web của LOTTE HOTELS.
Quý khách cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh phụ trách phòng hoặc tiệc chiêu đãi.

Câu hỏi về điểm LH chưa tích lũy
* Trường bắt buộc
MM-DD-YYYY
MM-DD-YYYY
Vui lòng nhập chi tiết.

Chỉ một tệp bằng định dạng JPG, JPEG, GIF hoặc PNG (không lớn hơn 10 MB) có thể được đính kèm.