Trang chủ Tư cách thành viên Điều khoản sử dụng của Chương trình tặng thưởng LOTTE Hotel Rewards

Điều khoản sử dụng của Chương trình tặng thưởng LOTTE HOTEL Rewards

Những quy định sau đây liên quan đến các dịch vụ và lợi ích đặc biệt, và các giải thưởng từ Chương trình Tặng thưởng Ưu đãi của LOTTE HOTELS & RESORTS (Sau đây gọi là “Chương trình này”). Tất cả các điều khoản đều theo quan điểm riêng của LOTTE HOTELS & RESORTS và được soạn ra để bảo vệ các thành viên của LOTTE HOTELS & RESORTS. LOTTE HOTELS & RESORTS có quyền thay đổi các quy định, điều kiện, lợi ích đặc biệt của chương trình hoặc các giải thưởng liên quan đến chương trình, nếu cần thiết phù hợp với hoàn cảnh nội bộ hoặc thay đổi liên quan đến LOTTE HOTELS & RESORTS hoặc các chi nhánh.

 • 1. Các Điều khoản và Điều kiện này liên quan đến việc cung cấp chương trình tặng thưởng và lợi ích đặc biệt cho các thành viên được ưu đãi khi sử dụng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của LOTTE HOTELS & RESORTS và được soạn ra liên quan đến các dịch vụ được cung cấp cho các thành viên.
 • 2. Phạm vi dịch vụ của LOTTE HOTELS tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này như sau.
  • ① SIGNIEL SEOUL (SEOUL, BUSAN)
  • ② LOTTE HOTELS (SEOUL, WORLD, BUSAN, JEJU, ULSAN, HANOI, SAIGON, GUAM, MOSCOW, ST.PETERSBURG, YANGGON)
  • ③ L7 HOTELS (MYEONGDONG, GANGNAM, HONGDAE)
  • ④ LOTTE City Hotels (Gimpo Airport, Guro, Mapo, Myeongdong, Daejeon, Jeju, Ulsan, Kinshicho)
  • ⑤ LOTTE ARAI RESORT
  • ⑥ LOTTE HOTELS & RESORTS khác sẽ được khai trương trong tương lai
  • LOTTE NEW YORK PALACE, LOTTE City Hotel Tashkent Palace, và LOTTE SAMARA không bao gồm trong phạm vi dịch vụ.
 • 3. "Cửa hàng miễn thuế LOTTE" trong các Điều khoản và Điều kiện này đề cập đến những cửa hàng này ở Hàn Quốc và không áp dụng cho các chi nhánh ở các quốc gia và Internet DFS khác.
 • 4. Điểm thưởng ưu đãi được sử dụng trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được gọi là “điểm P”.
 • 5. Có thể có thay đổi đối với ưu đãi và lợi ích đặc biệt cho thành viên và hệ thống điểm P phù hợp với hoàn cảnh nội bộ hoặc thay đổi quan hệ đối tác liên quan đến LOTTE HOTELS & RESORTS hoặc các chi nhánh khi những thay đổi đó được xác nhận là cần thiết. Các thành viên sẽ được thông báo trước về lý do thay đổi và các mục đã thay đổi thông qua ít nhất 2 trong số các cách thức sau: trang web, thông báo bằng văn bản hoặc email. Tuy nhiên, nếu những thay đổi là không thể tránh khỏi vì những lý do như thay đổi đơn phương của một chi nhánh trong điều kiện hợp tác hoặc phá sản, thiên tai hoặc thay đổi đột ngột trong môi trường kinh doanh, các thành viên có thể được thông báo sau khi sự việc này xảy ra. Nếu các thành viên không thể hiện bất kỳ sự phản đối nào trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận được thông báo thay đổi thì sẽ được coi là hành động đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện đã thay đổi. Các thành viên không đồng ý với những thay đổi trong Điều khoản và Điều kiện vẫn có thể sử dụng điểm thưởng P hiện tại của mình trong 1 năm sau ngày thay đổi Điều khoản và Điều kiện. Bất kỳ điểm thưởng P nào còn lại sau khi kết thúc quá trình rút khỏi chương trình này sẽ hết hạn.
 • 6. Nếu LOTTE HOTELS & RESORTS chấm dứt Chương trình này, việc chấm dứt phải được công bố trên trang web thành viên và trang web của khách sạn ít nhất 6 tháng trước khi chấm dứt. Ít nhất 1 email sẽ được gửi đến tất cả các thành viên thông báo cho họ về sự việc này.
 • 7. Các điểm thưởng còn lại ở mốc 1 năm sau khi thông báo chấm dứt của Chương trình này sẽ tự động hết hạn và tất cả các ưu đãi và dịch vụ sẽ không còn được cung cấp nữa.
 • 8. Giải thích về tất cả các quy định và miễn trừ liên quan đến chương trình sẽ được đưa ra hợp lý theo các luật và thực tiễn thương mại có liên quan.
 • 9. Nếu bất kỳ phần nào của việc áp dụng và quy định về tư cách thành viên liên quan đến Chương trình này vi phạm luật bắt buộc của người nộp đơn hoặc khu vực cư trú của thành viên, đơn đăng ký thành viên của thành viên có liên quan có thể bị hủy.
 • 10. Các Điều khoản và Điều kiện này đã tham khảo các thông lệ quốc tế và đã được soạn thảo theo luật của Hàn Quốc.
 • 11. Tòa án có thẩm quyền xét xử đầu tiên đối với bất kỳ xung đột nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ là tòa án có thẩm quyền đối với nơi cư trú hoặc doanh nghiệp của thành viên tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu thành viên không có nơi cư trú hoặc kinh doanh tại Hàn Quốc, tòa án có thẩm quyền xét xử đầu tiên sẽ là Tòa án Quận Trung tâm SEOUL.
 • 1. Cá nhân từ 19 tuổi trở lên có thể đăng ký tư cách thành viên miễn phí và mỗi thành viên sẽ được cấp một mã số tư cách thành viên và tài khoản.
 • 2. Thành viên không thể có nhiều hơn một tài khoản thành viên. Nếu có nhiều tài khoản, tất cả ngoại trừ một tài khoản thành viên (Được chọn ngẫu nhiên) sẽ bị xóa. Các điểm thưởng trên tài khoản đã xóa sẽ được cộng dồn vào tài khoản thành viên còn lại.
 • 3. Thẻ thành viên có thể được in qua trang web của công ty hoặc tải xuống qua điện thoại di động. Nếu thực sự cần một thẻ, có thể yêu cầu qua trang web của công ty. Có thể mất ít nhất 2 ~ 4 tuần để giao thẻ qua đường bưu điện.
 • 4. Trong quá trình đăng ký, các thành viên có thể chọn có tiết lộ thông tin cá nhân của họ cho bên thứ ba hay không. Nếu không được chấp thuận, thành viên sẽ không kiếm được hoặc sử dụng điểm thưởng P cho các khách sạn đối tác của LOTTE HOTELS & RESORTS và các công ty chi nhánh, Cửa hàng miễn thuế LOTTE, v.v. và không được cung cấp các dịch vụ liên kết khác.
 • 5. Các thành viên không thể tùy ý sử dụng các điểm thưởng, lợi ích đặc biệt và các ưu đãi khác nhau mà họ kiếm được và được cung cấp thông qua Chương trình này. Điểm thưởng, lợi ích đặc biệt và các ưu đãi khác nhau không thể được bán hoặc chuyển giao cho người khác vì bất kỳ lý do nào, trừ việc được thừa kế, và không thể được thế chấp hoặc sử dụng cho các mục đích khác.
 • 1. Các thành viên có quyền hỏi LOTTE HOTELS & RESORTS về các ưu đãi, chương trình đặc biệt và điểm thưởng P kiếm được, và LOTTE HOTELS & RESORTS có thể thông báo cho thành viên về các vấn đề liên quan đến các thay đổi về chương trình, thông tin hữu ích của khách sạn và điểm thưởng P kiếm được của thành viên thông qua cách thức mà họ cho là phù hợp. Tuy nhiên, nếu các thành viên không đồng ý với việc nhận email hoặc tin nhắn SMS và thông báo qua thư, LOTTE HOTELS & RESORTS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bất lợi nào mà thành viên gặp phải do thư bị mất hoặc bị trễ.
 • 2. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ hoặc thông tin thành viên khác, các thành viên có nghĩa vụ thông báo cho LOTTE HOTELS & RESORTS. Thành viên sẽ chịu trách nhiệm về mọi bất lợi mà họ gặp phải vì họ không thông báo sự việc.
 • 3. Điểm thưởng sẽ hết hạn sau 3 năm kể từ năm kể từ thời điểm kiếm được. Tuy nhiên, tư cách thành viên sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi thành viên rút khỏi chương trình, và nếu thành viên rút khỏi chương trình vì lý do không phải do LOTTE HOTELS & RESORTS, tất cả các điểm thưởng chưa sử dụng cho đến khi rút khỏi chương trình sẽ hết hiệu lực sau khi việc rút khỏi chương trình này có hiệu lực. Các điểm thưởng đã hết hạn không thể được khôi phục và sẽ không thể sử dụng sau khi hết hạn.
 • 4. Nếu một thành viên vi phạm các quy tắc hoặc điều khoản của chương trình thông qua các hành vi như bán quyền lợi thành viên, phiếu mua hàng ưu đãi, v.v. mà không có lý do chính đáng hoặc tham gia vào các hành vi bất hợp pháp vi phạm pháp luật, pháp lệnh khác, v.v., LOTTE HOTELS & RESORTS có thể chấm dứt quyền của thành viên.
 • 5. Việc chấm dứt các quyền của thành viên trong Điều 3 và 4 đề cập đến việc các điểm thưởng đạt được hết hạn và việc chấm dứt các ưu đãi khác nhau và sử dụng các lợi ích đặc biệt.
 • 6. Thông tin cá nhân của các thành viên không sử dụng dịch vụ của công ty bằng cách không đăng nhập vào trang web trong 1 năm sẽ được tách riêng và lưu trữ theo Điều khoản hiệu lực Thông tin cá nhân của Điều 29 Khoản 2 của luật liên quan đến quảng bá mạng lưới thông tin và truyền thông và bảo vệ thông tin, và các thành viên đó có thể nhận được dịch vụ hạn chế.
 • 1. Các thành viên có thể tích lũy điểm thưởng P theo các điều khoản và quy định của chương trình. Không thể tích lũy điểm thưởng P thông qua nhiều số, và số điểm thưởng đã đạt được P với một số không thể được kết hợp hoặc trao đổi với số khác của chủ sở hữu khác.
 • 2. Điểm thưởng P được thưởng theo tỷ lệ tích lũy (trị giá 3-6% số tiền đã thanh toán) của cấp độ thành viên đối với chi phí phòng và đồ ăn và đồ uống tính vào phòng, bằng cách đổi chi phí phát sinh thành Đô la Mỹ theo chuyến lưu trú của thành viên. Trong trường hợp này, tỷ giá hối đoái riêng biệt được khách sạn sử dụng sẽ được áp dụng và tỷ giá hối đoái này sẽ được thông báo qua trang web của công ty.
 • 3. 100 điểm thưởng có giá trị 1 USD.
 • 4. Khi điểm thưởng được tính theo chuyến lưu trú của thành viên tại LOTTE HOTELS & RESORTS, số điểm thưởng đã đạt được được giới hạn ở số tiền đã được thanh toán đầy đủ và trực tiếp bởi thành viên tại LOTTE HOTELS & RESORTS sau khi xuất trình mã số tư cách thành viên của họ. Điểm thưởng được thưởng chỉ dành cho đồ ăn và đồ uống nếu số tiền được tính vào phòng và điểm thưởng sẽ không được thưởng nếu chỉ mua đồ ăn và đồ uống.
 • 5. Một người phải là thành viên đã đăng ký để đạt được điểm thưởng, và phải có bằng chứng rằng họ đã trả tiền cho chuyến lưu trú của họ tại LOTTE HOTELS & RESORTS. Điểm thưởng sẽ không được thưởng cho các giao dịch mua diễn ra trước khi trở thành thành viên đã đăng ký.
 • 6. Các mục sau đây miễn tích lũy điểm thưởng.
  • ① Miễn phí, giá của đại lý du lịch, mức giá dành cho nhân viên hãng hàng không, giá dành cho nhân viên đại lý du lịch, giá theo đoàn dành các tổ chức, tiếp tân hoặc hiệp hội, giá phòng hợp đồng (Phòng được đặt trước để sử dụng lâu dài trong một khoảng thời gian nhất định, thời gian này đã được thảo luận giữa các công ty, cơ quan chính phủ hoặc cá nhân thông qua thỏa thuận bằng văn bản về mức giá đã được thống nhất)
  • ② Số tiền mà thành viên không thanh toán trực tiếp tại khách sạn (Cụ thể là tất cả các khoản phí được thanh toán cho đại lý du lịch, hội nghị hoặc tổ chức khác, phí được thanh toán cho bên thứ ba, v.v.)
  • ③ Các khoản phí khác bao gồm phí sử dụng điện thoại hoặc điện thoại di động trong phòng, phí sử dụng dịch vụ giặt là, TV trả phí hoặc trung tâm dịch vụ văn phòng, phí mua quyền truy cập internet hoặc sản phẩm bán lẻ, thuế, phí dịch vụ và phí vận chuyển
  • ④ Phí thuê xe, mát xa, v.v. từ các doanh nghiệp và các cơ sở bổ sung, phí đồ ăn và đồ uống từ các cửa hàng không thuộc quyền quản lý của khách sạn
  • ⑤ Phí sử dụng trung tâm thể dục, tắm hơi, spa hoặc sòng bạc
  • ⑥ Phí sử dụng các chương trình thử nghiệm tại khách sạn
  • ⑦ Phí cho các chuyến đi trọn gói được thưởng miễn phí, phí dịch vụ bên ngoài đối với chỗ ở miễn phí và đồ ăn và đồ uống, hoặc tất cả các phí lễ tân
  • ⑧ Phiếu giảm giá và thẻ giảm giá được bán bởi các đại lý du lịch
  • ⑨ PPhí thành viên và các giao dịch mua thẻ cho tất cả các chương trình đặc biệt được quản lý và điều hành bởi tư cách thành viên tại LOTTE HOTELS & RESORTS như trung tâm thể dục và Trevi Club và số tiền mua phiếu quà tặng khách sạn, vé ăn buffet và các phiếu giảm giá khác
  • ⑩ Số tiền sử dụng cho khách khác ngoài thành viên
 • 7. Nếu thành viên lưu trú tại khách sạn, điểm thưởng P sẽ được thưởng cho tối đa 3 phòng lưu trú trong cùng ngày. Tuy nhiên, các phòng phải được đặt bằng tên của thành viên, thành viên phải là người lưu trú trong phòng và toàn bộ chi phí của tất cả các phòng phải được thanh toán bởi thành viên. Số ngày lưu trú trong một phòng của thành viên, số lần được sử dụng và số tiền phòng được áp dụng cho các điểm thưởng P để xác định cấp độ.
 • 8. Điểm thưởng được thưởng vào ngày sau khi trả phòng. Tuy nhiên, đối với số tiền thanh toán tại LOTTE City Hotel Kinshicho điểm thưởng sẽ được thưởng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày trả phòng.
 • 9. Nếu 2 người trở lên lưu trú trong 1 phòng, điểm thưởng sẽ được giới hạn cho 1 thành viên thực sự đã lưu trú sau khi đặt phòng.
 • 10. Nếu thành viên không thể đạt được điểm thưởng P vì không xuất trình mã số tư cách thành viên, họ có thể yêu cầu điểm thưởng P thông qua trang web của công ty trong vòng 6 tháng kể từ ngày thanh toán và điểm thưởng sẽ được thưởng sau đó.
 • 11. Số điểm thưởng đã đạt được không thể được nhân đôi với cước phí hãng hàng không (Đạt điểm thưởng theo lựa chọn)
 • 12. Điểm thưởng chỉ được áp dụng khi phí quy định được thanh toán sau khi lưu trú tại SIGNIEL (SEOUL, BUSAN) LOTTE HOTELS (SEOUL, WORLD, BUSAN, JEJU, ULSAN, HANOI, SAIGON, GUAM, MOSCOW, ST.PETERSBURG, YANGGON), L7 HOTELS (MYEONGDONG, GANGNAM, HONGDAE), LOTTE City Hotels (Gimpo Airport, Guro, Mapo, Myeongdong, Daejeon, Jeju, Ulsan, Kinshicho) và LOTTE ARAI RESORT. Điểm thưởng sẽ không được thưởng khi mua hàng tại Cửa hàng miễn thuế LOTTE, khách sạn đối tác nước ngoài và các cửa hàng liên kết khác.
 • 13. Không thể trao đổi, chuyển nhượng hoặc bán các điểm thưởng đã đạt được. Tuy nhiên, nếu thành viên đã qua đời, số điểm thưởng đã đạt được có thể được thừa kế và quyền chỉ có thể được chuyển giao cho thành viên gia đình trực tiếp (cùng với việc gửi giấy tờ kèm theo) theo quy trình hoặc thủ tục pháp lý.
 • 14. Điểm thưởng được bán hoặc chuyển nhượng, như một hành vi vi phạm các quy tắc của Chương trình này, sẽ bị hủy bỏ hoặc bị thu hồi.
 • 1. Nếu điểm thưởng được sử dụng tại LOTTE HOTELS & RESORTS và Cửa hàng miễn thuế LOTTE, thành viên phải xuất trình thẻ ưu đãi (thẻ tạm thời, thẻ di động hoặc thẻ thực tế) hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và thông báo cho đại diện rằng điểm thưởng sẽ được sử dụng.
 • 2. Có thể sử dụng điểm để thanh toán phòng, thực phẩm và đồ uống tại LOTTE HOTELS&RESORTS và Evian SPA ở SIGNIEL SEOUL từ ít nhất 1.000 điểm (10 USD). Và có thể mua hàng tại Cửa hàng Miễn thuế LOTTE tại Hàn Quốc từ ít nhất 10.000 điểm (100 USD). (không bao gồm các cửa hàng miễn thuế trên internet; chỉ đối với một số thương hiệu và món hàng chọn lọc).
 • 3. Nếu điểm thưởng được sử dụng cho đồ ăn và đồ uống ở các khu vực bên ngoài Hàn Quốc, phải cung cấp trước phiếu giảm giá thông qua trang web của công ty.
 • 4. Đối với đồ ăn và đồ uống, chỉ có thể được sử dụng điểm thưởng và phiếu giảm giá trong các cửa hàng được quản lý trực tiếp tại LOTTE HOTELS & RESORTS, và không được sử dụng điểm thưởng và phiếu giảm giá nếu đồ ăn và đồ uống là từ các cửa hàng không thuộc quyền quản lý của khách sạn.
 • 5. Phiếu giảm giá ưu đãi chỉ có thể được phát hành bởi thành viên thông qua trang web của công ty để sử dụng và loại phiếu giảm giá (đơn vị mệnh giá), mã số tư cách thành viên, tên thành viên và tên người dùng phải được ghi rõ khi đăng ký phiếu giảm giá.
 • 6. Phiếu giảm giá được phát hành sẽ hết hạn sau 1 tháng kể từ tháng phát hành.
 • 7. Nếu thành viên muốn hủy phiếu giảm giá đã phát hành, số của phiếu giảm giá chưa sử dụng phải được xuất trình cho văn phòng Ưu đãi trước ngày hết hạn và điểm thưởng P bị hủy sẽ được khôi phục vào tài khoản của thành viên trong vòng 10 ngày làm việc.
 • 8. Các thành viên có thể đăng ký phiếu giảm giá được cấp bằng cách chỉ định người dùng trước hoặc chuyển Phiếu giảm giá Ưu đãi của họ cho người khác theo cùng một cách. Chỉ người dùng tên trên phiếu giảm giá mới có thể sử dụng Phiếu giảm giá Ưu đãi. Phiếu giảm giá Ưu đãi đã được phát hành chỉ có thể được dùng tại địa điểm đã chỉ định. Nếu địa điểm sử dụng tại khách sạn đối tác, thành viên phải trực tiếp đặt phòng với khách sạn mà họ muốn sử dụng phiếu giảm giá. LOTTE HOTELS & RESORTS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc đặt trước với khách sạn.
 • 9. Khi sử dụng Phiếu giảm giá Ưu đãi, phải xuất trình giấy tờ tùy thân cùng với Phiếu giảm giá để xác nhận rằng đó là người dùng được ghi trên phiếu. Nếu không thể xác định được người dùng thì phiếu giảm giá không thể được sử dụng.
 • 10. Nếu Phiếu giảm giá Ưu đãi được sử dụng tại các cửa hàng miễn thuế LOTTE ở Hàn Quốc, một phiếu giảm giá duy nhất không thể được chia ra để sử dụng trong nhiều cửa hàng. Ngoài ra, bạn không thể được hoàn tiền khi trả lại sản phẩm được mua từ cửa hàng Miễn thuế nhưng sẽ được thưởng lại cho điểm thưởng P trong vòng 10 ngày làm việc.
 • 11. Các Phiếu giảm giá Ưu đãi không thể được quy đổi thành tiền mặt hoặc được bán và không thể sử dụng các phiếu giá có được thông qua những cách này.
 • 12. Bất kỳ số dư còn lại nào trên Phiếu giảm giá Ưu đãi sau khi sử dụng không thể được hoàn lại hoặc trả lại bằng điểm thưởng.
 • 13. Các điểm thưởng đã được trừ hoặc sử dụng không thể trả lại hoặc hủy bỏ miễn là không có lỗi do LOTTE HOTELS & RESORTS gây ra.
 • 14. LOTTE HOTELS & RESORTS không chịu trách nhiệm đối với các Phiếu giảm giá Ưu đãi bị mất hoặc bị đánh cắp.
 • 15. Khách sạn và các cửa hàng liên kết khác, nơi Phiếu giảm giá Ưu đãi có thể được sử dụng, có thể được thay thế sau khi có thông báo, nếu cần thiết phù hợp với hoàn cảnh nội bộ hoặc thay đổi liên quan đến LOTTE HOTELS & RESORTS hoặc các chi nhánh trước hoặc sau khi thực tế.
 • 16. Phiếu giảm giá Ưu đãi sẽ mất hiệu lực ở những khu vực bị cấm hoặc hạn chế theo quy định của pháp luật.
 • 1. Các thành viên có thể quyên tặng điểm thưởng Ưu đãi của họ cho một tổ chức từ thiện được liên kết với LOTTE HOTELS & RESORTS. Tổ chức từ thiện liên kết với LOTTE HOTELS & RESORTS là Ủy ban của Hàn Quốc vì Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Tổ chức từ thiện có thể thay đổi theo hoàn cảnh và những thay đổi đó sẽ được thông báo qua trang web.
 • 2. Thành viên có thể quyên tặng điểm thưởng theo mệnh giá 1.000 điểm (10 USD), 5.000 điểm thưởng (50 USD), 10.000 điểm thưởng (100 USD) và có thể quyên tặng thông qua trang web của công ty.
 • 3. Sau khi đã được quyên tặng, điểm thưởng không thể hoàn lại hoặc vô hiệu hóa.
 • 4. Biên lai cho số điểm thưởng quyên góp để khấu trừ thuế thu nhập sẽ không được xuất do các vấn đề pháp lý liên quan đến thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như số đăng ký cư trú.
 • 1. Các cấp độ thành viên được chia thành 4 cấp độ: Classic, Silver, Gold và Platinum.
 • 2. Các thành viên sẽ được cấp tư cách thành viên Classic khi đăng ký thành viên.
 • 3. Việc duy trì hoặc nâng hạng cấp độ tư cách thành viên phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của LOTTE HOTELS & RESORTS.
 • 4. LOTTE HOTELS & RESORTS tính toán cấp độ tư cách thành viên như sau, dựa trên số điểm thưởng được sử dụng trong 1 năm cho số ngày lưu trú, số lần thành viên lưu trú và số tiền phòng đã thanh toán. Kết quả này được quy đổi thành Đô la Mỹ và cấp độ tư cách thành viên của bạn được điều chỉnh như sau. Để được tính, ít nhất một trong ba yêu cầu phải được đáp ứng.
  • 1) Cấp độ Classic
   • - Số lần lưu trú: 0
   • - Số ngày lưu trú: 0
   • - Số tiền phòng đã thanh toán: 0
  • 2) Cấp độ Silver
   • - Số lần lưu trú: 3
   • - Số ngày lưu trú: 7
   • - Số tiền phòng đã thanh toán: $2.000
  • 3) Cấp độ Gold
   • - Số lần lưu trú: 10
   • - Số ngày lưu trú: 25
   • - Số tiền phòng đã thanh toán: $7.000
  • 4) Cấp độ Platinum
   • - Số lần lưu trú: 20
   • - Số ngày lưu trú: 50
   • - Số tiền phòng đã thanh toán: $15.000
 • 5. Điều chỉnh cấp độ được chia thành nâng hạng, giữ nguyên và giảm hạng.
 • 6. Việc đánh giá và điều chỉnh cấp độ dựa trên thời gian trả phòng được áp dụng hàng năm trong tuần đầu tiên của mỗi năm dựa trên hồ sơ sử dụng trong 1 năm từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.
 • 7. Cấp độ tư cách thành viên sẽ được giữ cho đến ngày 31 tháng 12 cùng năm.
 • 8. Các lợi ích đặc biệt cho mỗi cấp độ như sau.
  • 1) Cấp độ Classic
   • ① Điểm thưởng bằng 3% số tiền được tính
   • ② Giảm giá Đồ ăn và Đồ uống: 5% (SIGNIEL SEOUL/BUSAN loại trừ) *
  • 2) Cấp độ Silver
   • ① 3% giá trị của số tiền được tính + 50% tặng thưởng thêm (Điểm thưởng bằng 4,5% số tiền được tính)
   • ② Giảm 10% tiền giặt là
   • ③ Giảm giá Đồ ăn và Đồ uống: 5% (SIGNIEL SEOUL/BUSAN loại trừ) *
  • 3) Cấp độ Gold
   • ① Tích lũy Điểm thưởng: Tích lũy điểm thưởng trị giá 5.25%
   • ② Giảm giá dịch vụ giặt là: 15% *
   • ③ Giảm giá Đồ ăn và Đồ uống: 10% (SIGNIEL SEOUL/BUSAN) : 5%) *
   • ④ Các tiện nghi chào đón được cung cấp trong suốt thời gian lưu trú tại khách sạn *
   • ⑤ Miễn phí vào cửa cho một khách đi cùng đến Club Lounge trong thời gian lưu trú tại khách sạn (14 tuổi trở lên. Chỉ áp dụng tại các khách sạn tham gia chương trình.) *
   • ⑥ Nâng hạng phòng (Ưu đãi này tùy thuộc vào tình trạng phòng còn trống tại thời điểm nhận phòng. Không bao gồm Phòng Club và Phòng Suite.) *
   • ⑦ Các điều kiện GL: Số lần lưu trú (10 lần), Thời gian lưu trú (25 đêm), Tiền phòng thanh toán (7.000 USD)
   • ⑧ Được một thẻ giảm giá $50
   • ⑨ He:on Giảm giá cho bộ đồ giường ngủ (LOTTE HOTEL SEOUL)
   • - Giảm 10% cho bộ đồ giường ngủ, Các món đồ: Đệm, bộ đệm (bao gồm tấm chắn đầu giường + chân giường trên và dưới)
   • - Giảm 15% đồ vải lanh, Các món đồ: Chăn (bao gồm vỏ chăn), gối (bao gồm vỏ gối và vỏ gối bên trong), áo choàng tắm, khăn tắm, khăn mặt
   • ※ Yêu cầu mua sắm: hsblue@lotte.net
   • ※ Không giao hàng ở nước ngoài. Có thể thanh toán tại Quầy lễ tân của LOTTE HOTEL SEOUL.
  • 4) Cấp độ Platinum
   • ① Tích lũy Điểm thưởng: Tích lũy điểm thưởng trị giá 6%
   • ② Giảm giá dịch vụ giặt là: 20% *
   • ③ Giảm giá Đồ ăn và Đồ uống: 10% *
   • ④ Các tiện nghi chào đón được cung cấp trong suốt thời gian lưu trú tại khách sạn *
   • ⑤ Miễn phí vào cửa cho một khách đi cùng đến Club Lounge trong thời gian lưu trú tại khách sạn (14 tuổi trở lên. Chỉ áp dụng tại các khách sạn tham gia chương trình.) *
   • ⑥ Nâng hạng phòng (Ưu đãi này tùy thuộc vào tình trạng phòng còn trống tại thời điểm nhận phòng. Không bao gồm Phòng Club và Phòng Suite.) *
   • ⑦ Trả phòng muộn - 3 giờ chiều (Nếu ưu đãi này không có sẵn do đặc thù của khách sạn, bạn sẽ được bồi hoàn 1.000 điểm thưởng P.) *
   • ⑧ 1 lần lưu trú miễn phí (1 đêm) mỗi năm (Đối với Phòng Đôi Tiêu chuẩn, 1 Điểm sẽ được trừ đi.)
   • - Xin lưu ý rằng việc sử dụng phiếu quà tặng sẽ bị hạn chế trong thời gian dưới đây. (Tất cả các chi nhánh: 24 tháng 12, 25 tháng 12, 31 tháng 12 / Kể từ ngày nhận phòng)
   • ⑨ Các điều kiện PL: Số lần lưu trú (20 lần), Thời gian lưu trú (50 đêm), Tiền phòng thanh toán (15.000 USD)
   • ⑩ Được hai thẻ giảm giá $50
   • ⑪ He:on Giảm giá cho bộ đồ giường ngủ (LOTTE HOTEL SEOUL)
   • - Giảm 20% cho bộ đồ giường ngủ, Các món đồ: Đệm, bộ đệm (bao gồm tấm chắn đầu giường + chân giường trên và dưới)
   • - Giảm 25% đồ vải lanh, Các món đồ: Chăn (bao gồm vỏ chăn), gối (bao gồm vỏ gối và vỏ gối bên trong), áo choàng tắm, khăn tắm, khăn mặt
   • ※ Yêu cầu mua sắm: hsblue@lotte.net
   • ※ Không giao hàng ở nước ngoài. Có thể thanh toán tại Quầy lễ tân của LOTTE HOTEL SEOUL.
  • 5) Lợi ích chung cho tất cả các cấp độ
   • ① Giảm giá 10% tại LOTTE City Hotel Mapo "Naru", nhà hàng "C'cafe" LOTTE City Hotel Gimpo Airport (Chỉ dành cho thành viên/Không bao gồm bữa sáng)
   • ② Giảm giá 10 ~ 20% tại các cửa hàng miễn thuế LOTTE tại Hàn Quốc (giới hạn đối với một số thương hiệu và mặt hàng)
  • * Các quyền lợi theo cấp độ được cung cấp trong khi lưu trú tại LOTTE HOTELS & RESORTS. Có thể nhận được các lợi ích đề cập trong ② ~ ⑦ tại các khách sạn 5 sao và Signiel. Đồ ăn và đồ uống, và giảm giá giặt là được giới hạn trong các cửa hàng thuộc quyền quản lý tại các khách sạn 5 sao và Signiel. Chỉ dành cho SIGNIEL (SEOUL, BUSAN) LOTTE HOTELS (SEOUL, WORLD, BUSAN, JEJU, ULSAN, HANOI, SAIGON, GUAM, MOSCOW, ST.PETERSBURG, YANGGON)
  • * Lợi ích nâng hạng phòng cung cấp phòng ở hạng cao hơn phòng được đặt trước bởi thành viên (không bao gồm Phòng Club và Phòng Suite). Có thể không có nâng hạng phòng tùy thuộc vào tình trạng còn trống của phòng.
  • * Dịch vụ Phòng chờ Club (Club Lounge) chỉ giới hạn trong các khách sạn có Phòng chờ Club hoặc Phòng chờ Cao cấp (Executive Lounge).
  • * Khi lưu trú miễn phí thông qua cấp độ PL, khách hàng phải đặt trước và phải xuất trình phiếu tặng phòng khách sạn khi làm thủ tục nhận phòng.
  • * Nếu không có dịch vụ trả phòng muộn này do bối cảnh của khách sạn, quý khách sẽ được đền bù bằng 1.000 điểm thưởng (tương đương 10$). (Không áp dụng ở Khách sạn LOTTE JEJU vào Tháng 7 và Tháng 8)
  • * Các dịch vụ và lợi ích trên có thể không có hoặc được thay thế bằng các dịch vụ khác tùy theo tình hình của khách sạn nơi cư trú.
 • 9. Các thành viên có thể nhận được các lợi ích đặc biệt khác của LOTTE HOTELS & RESORTS cung cấp cho các thành viên, và tất cả lợi ích và cửa hàng liên kết tham gia vào chương trình có thể thay đổi sau một thông báo, nếu cần thiết phù hợp với hoàn cảnh nội bộ hoặc thay đổi liên quan đến LOTTE HOTELS & RESORTS hoặc các chi nhánh trước hoặc sau sự việc.
 • 10. Phải ghi rõ mã số thành viên khi đặt phòng tại LOTTE HOTELS & RESORTS để nhận các lợi ích Ưu đãi và phải xuất trình thẻ thành viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khi lưu trú trong các phòng khách sạn hoặc sử dụng cửa hàng liên kết.
 • 11. Các lợi ích đặc biệt được cung cấp cho các thành viên của các khách sạn đối tác, không bao gồm LOTTE HOTELS & RESORTS, có thể khác với bên trên và sẽ tuân theo những gì được xác định bởi mỗi khách sạn.
 • Ngày thay đổi : ngày 1 tháng 3 năm 2016

  Ngày thay đổi : ngày 1 tháng 8 năm 2016

  Ngày thay đổi : 23, tháng 3 năm 2018

  Ngày thay đổi : 2, tháng 3 năm 2020 [Phiên bản tải xuống trước đó]

  Ngày thay đổi : 17, tháng 7 năm 2020 [Phiên bản tải xuống trước đó]

  Ngày thay đổi : 1, tháng 9 năm 2020 [Phiên bản tải xuống trước đó]

  Ngày thay đổi : 28, tháng 12 năm 2021 [Phiên bản tải xuống trước đó]

  DNgày có hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2022.

  Các điều khoản và điều kiện của Chương trình tặng thưởng Ưu đãi tư cách thành viên sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.