Trang chủ Thẻ hội viên của tôi Yêu cầu chuyển đổi điểm thưởng

Yêu cầu chuyển đổi điểm thưởng

Quý khách có thể chuyển đổi điểm thưởng B thành điểm thưởng LH.
Điểm thưởng B và điểm thưởng LH được chuyển đổi theo tỉ lệ 1:1.
Việc chuyển đổi được hoàn tất trong vòng 10 ngày làm việc sau khi có yêu cầu chuyển đổi và quý khách sẽ được thông báo về kết quả qua e-mail.

Yêu cầu chuyển đổi điểm thưởng
Số điểm thưởng B hiện tại
Nhập số điểm thưởng B để chuyển đổi thành điểm thưởng LH.

※ It is possible to apply the point conversion in 1,000 Points. (1,000 B Points = 1,000 LH Points)

※ Quý khách có thể thay đổi địa chỉ e-mail của mình để nhận thông báo tại [Thay đổi thông tin thành viên].

Chỉnh sửa mật khẩu

Khi chuyển đổi điểm B sang điểm LH, bạn có thể sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm sau.

Quý khách có cần trợ giúp không? Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email dưới đây. Các ngày trong tuần: 9:00 sáng - 6:00 chiều (Trừ cuối tuần & ngày lễ) lottehotelrewards@lotte.net