Trang chủ Thẻ hội viên của tôi Yêu cầu phiếu Điểm thưởng B

Yêu cầu phiếu Điểm thưởng B

Quý khách có thể nhận thẻ giảm giá của Chương trình tặng thưởng LOTTE HOTEL Rewards được phát hành bằng Điểm thưởng B.
* Kiểm tra các địa điểm có thể sử dụng phiếu thưởng trước khi yêu cầu.
※100 điểm = 1 USD

Yêu cầu phiếu Điểm thưởng LH
  • Số điểm thưởng B sẽ bị trừ ngay lập tức sau khi quý khách hoàn tất yêu cầu phiếu tặng.
  • Cửa hàng Miễn thuế LOTTE không chấp nhận thẻ giảm giá $10 và $50 của Chương trình tặng thưởng LOTTE HOTEL Rewards. Xem chi tiết
  • Nếu quý khách không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, quý khách sẽ không thể sử dụng điểm thưởng hoặc phiếu tặng tại các công ty liên kết như và Cửa hàng Miễn thuế LOTTE.
  • The validity of the voucher issued is one year from the date of issue, expired eVoucher cannot be restored.
  • A single voucher cannot be split up for use in multiple shops and the difference is not returned as a point.
Hủy