Trang chủ Đăng nhập

Sơ lược về các quyền lợi theo hạng hội viên

?

Việc xác định cấp độ được phân loại là nâng cấp, bảo trì và hạ cấp. Việc nâng cấp được thể hiện vào ngày 10 hàng tháng (mỗi tháng một lần) và bảo trì và hạ cấp được phản ánh vào tuần đầu tiên của tháng 1 hàng năm (mỗi năm một lần).

 • img01 Platinum
 • img01 Gold
 • img01 Silver
 • img01 Classic
Điều kiện đối với các hạng hội viên
 • Điều kiện đối với các hạng hội viên
 • Số lượng đêm 50 đêm trở lên
  or
  Số điểm đủ điều kiện 70.000 điểm trở lên
 • Số lượng đêm 25 đêm trở lên
  or
  Số điểm đủ điều kiện 20.000 điểm trở lên
 • Số lượng đêm 5 đêm trở lên
  or
  Số điểm đủ điều kiện 1.500 điểm trở lên
 • Ngay khi đăng ký
Số điểm thưởng đã tích lũy
 • Số điểm thưởng đã tích lũy
 • 10%
 • 8%
 • 6%
 • 4%
Giảm giá Đồ ăn và Đồ uống
 • Giảm giá Đồ ăn và Đồ uống
 • 10%
 • 10%
 • 5%
 • 5%
Giảm phí dịch vụ giặt là
 • Giảm phí dịch vụ giặt là
 • 20%
 • 15%
 • 10%
Phiếu điểm thưởng LH
 • Phiếu điểm thưởng LH
 • 2 x phiếu giảm giá 50 USD
 • 2 x phiếu giảm giá 50 USD
 • 1 x phiếu giảm giá 10 USD
Giảm giá cho bộ chăn ga gối đệm He:on
 • Giảm giá cho bộ chăn ga gối đệm He:on
 • 20~25%
 • 10~15%
Nâng hạng phòng*
 • Nâng hạng phòng*
 • O
 • O
Phiếu giảm giá nâng hạng phòng (Phiếu giảm giá trực tuyến)*
 • Phiếu giảm giá nâng hạng phòng (Phiếu giảm giá trực tuyến)*
 • 5 phiếu giảm giá
 • 3 phiếu giảm giá
Miễn phí vào Club Lounge cho 1 khách đi cùng (Chỉ giới hạn khi ở phòng câu lạc bộ)①
 • Miễn phí vào Club Lounge cho 1 khách đi cùng (Chỉ giới hạn khi ở phòng câu lạc bộ)①
 • O
 • O
Miễn phí vào Club Lounge cho 1 người (Phiếu giảm giá trực tuyến) ②
 • Miễn phí vào Club Lounge cho 1 người (Phiếu giảm giá trực tuyến) ②
 • 3 phiếu giảm giá
1 phiếu ăn sáng miễn phí cho 1 người (Phiếu giảm giá trực tuyến)
 • 1 phiếu ăn sáng miễn phí cho 1 người (Phiếu giảm giá trực tuyến)
 • 5 phiếu giảm giá
Đồ chào mừng*
 • Đồ chào mừng*
 • O
 • O
Late Checkout
 • Late Checkout
 • 14:00
 • 14:00
Phiếu tặng phòng khách sạn miễn phí
 • Phiếu tặng phòng khách sạn miễn phí
 • Mỗi năm một lần
Số đêm chuyển đổi cho hạng thành viên của năm tới
 • Số đêm chuyển đổi cho hạng thành viên của năm tới
 • O
Các quyền lợi đặc biệt tiêu chuẩn
 • Các quyền lợi đặc biệt tiêu chuẩn
 • • REWARDS Members only rate provided
  • 10–20% discount is available when issuing offline membership card at LOTTE DUTY FREE stores in Korea (limited to certain brands and items)
  • Please note that Food & Beverage discount for SIGNIEL(SEOUL, BUSAN) and LOTTE HOTEL YANGON is 10% for Platinum, 5% for Gold. Silver and Classic are not available.
  • Online coupon is only available at Lotte Hotels located in Korea.
  • [Platinum/Gold] Late Checkout 14:00 Benefits - In July and August (as of check-out date) excluded from All Chain Hotels.
  * will be available at LOTTE HOTELS and SIGNIEL(SEOUL, BUSAN)