LOTTE HOTEL YANGON

Treat Yo'self

Breakfast Dining

Experience the art of LOTTE hospitality with our stay-cation offer.

 • ဆက်သွယ်ရန် +95-01-9351000
 • ကာလ 2023-01-24- 2023-03-31
 • ကြိုတင်မှာယူမှု ကာလ 2023-01-24- 2023-03-30
 • ဆက်သွယ်ရန် +95-01-9351000
 • ကာလ 2023-01-24 - 2023-03-31
 • ကြိုတင်မှာယူမှု ကာလ 2023-01-24 - 2023-03-30

အစုံလိုက်ကမ်းလှမ်းမှု အမျိုးအစား

 • Treat Yo'self
  အစုံလိုက်ကမ်းလှမ်းမှုများတွင်ပါဝင်မှုများ

  • Deluxe အခန်း
  • La Seine စားသောက်ဆိုင်တွင် နှစ်ယောက်စာ မနက်စာ သုံးဆောင်နိုင်ခွင့်
  • Lobby Lounge တွင် One Set of Tea Garden သုံးဆောင်နိုင်ခွင့်
  • Late Check out until 4:00 pm (upon availability)

  • ကိုယ်ကာယကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ရေး စင်တာကို အပြည့်အဝအသုံး ပြု နိုင် သည်။
  • ရေကူးကန်၊ Jacuzzi၊ Sauna (Steam and Dry) တွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအား ဖြည့်အပန်း ဖြေ နိုင်ပါသည် ။

သတိပြုစရာများ
 • သတိပြုစရာများ
 • ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ရက် အတွင်းလာရောက်တည်းခိုနိုင်ပါသည်။
 • ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်အာမခံရမည်ဖြစ်သည်။
 • ၃ ရက် ကြိုတင် စာရင်းပေးသွင်းရန် လိုအပ်သည်။
 • အ ထူး သတိ ပြုရန်
 • နေ့စဉ် 2:00 pm အချိန်မှ စတင်၍ check in ဝင်နိုင်ပါသည်။
 • ဒေသန္တရအစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များမှထုတ်ပြန်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအားလိုက်နာရန်တောင်းဆိုပါသည်။