Trang chủ LOTTE HOTEL REWARDS Số điểm đã sử dụng

Số điểm đã sử dụng

Sử dụng điểm của quý khách

rewards benefit
rewards benefit

Sử dụng tại LOTTE HOTELS & RESORTS

Quý khách có thể bắt đầu sử dụng chúng khi đã tích lũy được ít nhất 1.000 điểm (10 USD).
Sử dụng cho phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống và các tiện ích của LOTTE HOTELS & RESORTS.
rewards benefit
rewards benefit

Sử dụng tại Cửa hàng miễn thuế LOTTE

Quý khách có thể sử dụng điểm thưởng tại Cửa hàng miễn thuế LOTTE ở Hàn Quốc sau khi đã tích lũy được ít nhất 10.000 điểm (100 USD). (Không bao gồm các cửa hàng miễn thuế trực tuyến; chỉ chọn thương hiệu và mặt hàng).
rewards benefit
rewards benefit

Tặng điểm với phiếu giảm giá điện tử

Quý khách có thể chuyển đổi điểm của mình thành phiếu giảm giá điện tử để tặng cho những người thân yêu của mình.
Chuyển đổi điểm của quý khách thành phiếu giảm giá điện tử có thể đổi thưởng tại LOTTE HOTELS & RESORTS hoặc Cửa hàng miễn thuế LOTTE.
rewards_benefit
rewards_benefit

Tài trợ cho UNICEF

Với Điểm thưởng LH của mình, quý khách có thể tài trợ cho trẻ em đang cần giúp đỡ thông qua UNICEF.