Home LOTTE ဟိုတယ္ဘြတ္ကာကလပ္

LOTTE ဟိုတယ္ဘြတ္ကာကလပ္

LOTTE HOTEL ဘြတ္ကာကလပ္

LOTTE Hotel ဘြတ္ကာကလပ္ ဆိုသည္မွာ LOTTE HOTELS & RESORTS မ်ားသို႔ မၾကာခဏ လာေရာက္လည္ပတ္တတ္ေသာ ဘြတ္ကာဧည့္သည္ျဖစ္သူမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ အခန္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ မွာယူမႈမွတ္တမ္းမ်ားအေပၚမူတည္ကာ ပိြဳင့္အမွတ္မ်ားအားသင္ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး LOTTE HOTELS သို႔မဟုတ္ LOTTE အေကာက္ခြန္လြတ္ဆိုင္မ်ား၌ ေငြသားကဲ့သို႔အသံုးျပဳရန္အတြက္ ပိြဳင့္အမွတ္မ်ားကို ဘြတ္ကာကူပြန္မ်ား သို႔မဟုတ္ LOTTE HOTELS ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ LH ပိြဳင့္အမွတ္မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။

အစီအစဥ္ လမ္းညႊန္

 • ပြိဳင့္အမွတ္ အမည္- ဘြတ္ကာရမွတ္မ်ား (B- ရမွတ္မ်ား)
 • ပြိဳင့္အမွတ္ တန္ဖိုး- 100 B- ရမွတ္ = 1 USD (LOTTE HOTEL ဆုေၾကးမ်ား LH ပြိဳင့္ရမွတ္မ်ားအတြက္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း အတူတူပင္ ျဖစ္သည္)
 • ပြိဳင့္ရမွတ္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔အတြက္ ရရွိႏိုင္ပါသည္ -
 • 1) ၾကိဳတင္မွာယူထားသည့္ အခန္း အခန္းႏႈန္းထား
 • 2) အစည္းအေဝးပြဲမ်ား ၊ အခမ္းအနားမ်ား၊ ပါတီပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စားပြဲေသာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္
 • ရမွတ္ စုေဆာင္းရရွိမႈ ႏႈန္း - အေရာင္းခ်ေစ်းမ်ား၏ 2% (အခြန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ေၾကးေကာက္ခံမႈတို႔ မပါဝင္ေပ)
 • B- ရမွတ္မ်ားသည္ ၎တို႔အား ရရွိျပီးခ်ိန္မွ 3 ႏွစ္ ျပည့္ျပီးေနာက္တြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည္။

အရည္အခ်င္းကိုက္ညီမႈ

 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အခန္းမ်ား ဘြတ္ကင္ ၾကိဳတင္မွာယူမႈရန္ တာဝန္ရွိေသာ အခန္းမွာယူသူ ေဖာက္သည္မ်ား
 • ကုမၸဏီကိုယ္စား အစည္းအေဝးမ်ား ၊ အခမ္းအနားပြဲမ်ားႏွင့္ ပါတီပြဲမ်ားကဲ့သို႔ စားပြဲေသာက္ပြဲမ်ားကိုတာဝန္ယူ ထားေသာ အခမ္းအနားစီစဥ္သူ ဧည့္သည့္မ်ား
 • အခန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ မွာယူထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ အခမ္းအနားမ်ားကို စီစဥ္ ေပးထားေသာ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ား ဘြတ္ကင္ ေအဂ်င္စီမ်ားအား မထည့္သြင္းရပါ။

အလုပ္ေလွ်ာက္နည္း

 • LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈ အစီအစဥ္အတြက္မွတ္ပံုတင္ၿပီးေနာက္ LOTTE HOTEL ဘြတ္ကာကလပ္ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္တင္သြင္းပါ။
 • ဤအဖြဲ႔ဝင္အစီအစဥ္သည္ LOTTE ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္အပန္းေျဖစခန္းမ်ား ေကာ္ပိုရိတ္ဘြတ္ကာမ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီး စိစစ္အတည္ျပဳမႈလုပ္ထံုး လုပ္နည္းၿပီးဆံုးပါက မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အတည္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ သင့္အား အတည္ျပဳလက္ခံျခင္းရိွမရိွကို လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရက္ (7) ရက္ အတြင္း သင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသိေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သင္သည္ LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးမျဖစ္ေသးပါက LOTTE HOTEL ဘြတ္ကာကလပ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳမီ ေက်းဇူးျပဳ၍ LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ရန္ မွတ္ပံုတင္ပါ။

အကယ္၍သင္သည္ LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈအဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီးပါက Log in ဝင္ၿပီး LOTTE HOTEL ဘြတ္ကာကလပ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ေလွ်ာက္ထားပါ။

အခန္းမ်ား ႀကိဳတင္မွာယူၿပီး B- ရမွတ္မ်ား ရယူလိုက္ပါ

သင္သည္ LOTTE HOTEL ဘြတ္ကာ ကလပ္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ စီးပြားေရးကိစၥ ခရီးသြားလာသူ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အခန္းမ်ားအား ဘြတ္ကင္မွာယူမႈျပဳခ်ိန္တြင္ B- ရမွတ္မ်ားအား ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အခန္းမ်ားအားမည္သို႔ႀကိဳတင္မွာယူၿပီးရမွတ္ယူမည္နည္း

 • ရမွတ္မ်ားရရိွရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီပါ
 • အြန္လိုင္း/ေအာ့ဖ္လိုင္း ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဘြတ္ကင္ျပဳလုပ္ေပးေသာ ေအဂ်င္စီမ်ား သို႔မဟုတ္ GDS မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ၾကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား
 • အခမဲ့ ေနရာထိုင္ခင္း၊ ေဗာက္ခ်ာမ်ား အသံုးျပဳျပီး ၾကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အထူး ေလ်ာ့ခ်ေပးထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ၾကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား

အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္အခမ္းအနားမ်ား အတြက္ႀကိဳတင္မွာယူၿပီး B- ရမွတ္မ်ား ရယူလိုက္ပါ

သင္သည္ LOTTE HOTEL ဘြတ္ကာ ကလပ္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပြဲအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ စားေသာက္ဧည့္ခံပြဲမ်ားတို႔အတြက္ ဘြတ္ကင္မွာယူခ်ိန္တြင္ B ရမွတ္မ်ားအား ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စားပြဲေသာက္ပြဲမ်ားအတြက္ မည္သို႔ ႀကိဳတင္မွာယူကာ ရမွ

 • ရမွတ္မ်ားရရိွရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီပါ
 • ေအဂ်င္စီမ်ား (TMC, DMC အစရွိသျဖင့္)၊ အြန္လိုင္း/ေအာ့ဖ္လိုင္း ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ GDS မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ၾကိဳတင္ေနရာမွာယူမႈမ်ား
 • အထူးေလွ်ာ့ေစ်းႏႈန္းထားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစည္းအေဝးဆိုင္ရာအထူး အတြဲအဖက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားပြဲမ်ား (ဟိုတယ္ေပၚမူတည္၍ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္*)
 • ၾကိဳတင္ေနရာမွာယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ စားေသာက္ဧည့္ခံပြဲအတြက္ တာဝန္ယူထားသည့္ မန္ေနဂ်ာႏွင့္အတူ ေက်းဇူးျပဳျပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ရမွတ္ စုေဆာင္းရရွိႏိုင္မႈအား စစ္ေဆးေပးပါ။
 • အခမ္းအနားပြဲတစ္ခုအတြက္ သင္ ရရိွႏုိင္ေသာ B- ရမွတ္ပမာဏ အမ်ားဆံုးမွာ B- ရမွတ္ေပါင္း 200,000 (အုပ္စုလိုက္အခန္းႏႈန္းထားမ်ား အပါအဝင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 2,000 ဝန္းက်င္ခန္႔) ျဖစ္သည္။
 • B- ရမွတ္ရရိွမႈရလဒ္မ်ားကို အခမ္းအနားအတြက္ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရက္ (30) အတြင္း My Page မွတစ္ဆင့္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

သင္၏ B- ရမွတ္မ်ားကို ကူပြန္ျဖင့္ တန္ဖိုးသင့္ဝယ္ယူပါ

သင္၏ B- ရမွတ္မ်ားအား ကူပြန္တစ္ေစာင္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္ LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့့္မႈမ်ား LH ရမွတ္မ်ား (ယခင္ အထူးအခြင့္အေရး LH ရမွတ္မ်ား) ကို ကမာၻတဝွမ္းရွိ LOTTE HOTELS & RESORTS အတြက္ သို႔မဟုတ္ ကိုရီးယားရွိ LOTTE အေကာက္ခြန္လြတ္ဆိုင္မ်ား အတြက္ သို႔မဟုတ္ ကို ေငြသားကဲ့သို႔ ပာင္းလဲသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

ေဗာက္ခ်ာ ထုတ္ေပးမႈ ႏွင့္ အသံုးျပဳပံု

 • သင္သည္ စုေပါင္းတိုးပြားလာေသာ B ရမွတ္မ်ားအား My Page (ကြ်ႏ္ုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ) (ကြ်န္ုပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္ အခ်က္အလက္) လက္ေအာက္ရွိ “Request B Point Voucher (B ရမွတ္ေဗာက္ခ်ာအား ေတာင္းဆိုရန္) မွတစ္ဆင့္ ေဗာက္ခ်ာတစ္ခုအား ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေပးေစကာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္၊ ထို႔ျပင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ LOTTE HOTELS & RESORTS မ်ား၊ ထို႔ျပင္ ကိုရီးယားရွိ LOTTE ဂ်ဴတီအခမဲ့ဆိုင္မ်ားတြင္ အဆိုပါရမွတ္မ်ားအား ေငြသားကဲ့သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • ေဗာက္ခ်ာ အမ်ိဳးအစားမ်ား
 • LOTTE HOTELS & RESORTS 1,000/ 5,000/ 10,000 B ပြိဳင့္ ရမွတ္ ေဗာက္ခ်ာမ်ား
 • LOTTE အခြန္အခမဲ့ဆိုင္ 10,000 B ရမွတ္ ဘြတ္ကာ ေဗာက္ခ်ာ

အထူးအခြင့္အေရး LHI ရမွတ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပါ

 • စုပံုတိုးပြားလာေသာ B ရမွတ္မ်ားအား LOTTE HOTEL ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ LH ရမွတ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျပီး၊ အဆိုပါရမွတ္မ်ားအား ေပါင္းကာ LOTTE HOTELS & RESORTS မ်ား ႏွင့္ LOTTE အခြန္အခမဲ့ဆိုင္မ်ားတို႔တြင္ ေငြသားကဲ့သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သင့္ ရမွတ္မ်ားအား My Page (ကြ်ႏ္ုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ) (ကြ်န္ုပ္၏ အဖြဲ႕ဝင္ အခ်က္အလက္) လက္ေအာက္ရွိ “Point Conversion Request (ပြိဳင့္ရမွတ္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈ) မွတစ္ဆင့္ အထူးအခြင့္အေရး P ရမွတ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးရန္ သင္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
 • သင္၏ေတာင္းဆိုမႈအားျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရမွတ္ေျပာင္းလဲမႈရလဒ္ မ်ားကို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရက္ (၁ဝ) ရက္အတြင္း၌ သင့္အားအသိေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

SIGNIEL

ကိုရီးယား 2

LOTTE HOTEL

ကိုရီးယား 5 ယူနိုက်တက်စတိတ် 2 ရုရွား 3 ဂျပန် 1 ဗီယက်နမ် 2 မြန်မာ 1

L7 HOTEL

ကိုရီးယား 3
※ မပါဝင္ေသာဟိုတယ္မ်ား - LOTTE NEW YORK PALACE, LOTTE HOTEL SAMARA, LOTTE City Hotel Tashkent Palace, LOTTE City Hotel Kinshicho, LOTTE RESORT Jeju, LOTTE RESORT Sokcho and LOTTE RESORT Buyeo

ဤသည္မွာ Charlotte L ကလပ္ထက္ သာလြန္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္သစ္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ သင္ ေလွ်ာက္လႊာအသစ္တစ္ေစာင္ တင္သြင္းရမည္။
* Charlotte L ကလပ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၊ ၃၁၊၂၀၁၈ မွစတင္ကာ အဆံုးသတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

B- ရမွတ္မ်ားကို အခမ္းအနားစီစဥ္သူ (၃) ဦးအၾကားခြဲေဝႏုိင္ၿပီး B- ရမွတ္ စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ B- ရမွတ္ေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၀၀၀ ႏွင့္ ညီမွ် သည္) ျဖစ္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ B- ရမွတ္မ်ားအားရရိွသူတိုင္းသည္ LOTTE ဟုိတယ္ဘြတ္ကာ ကလပ္ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ထားၿပီးျဖစ္ရမည္။

“ေပ်ာက္ေနေသာ B- ရမွတ္အတြက္ စံုစမ္းျခင္း” မွတစ္ဆင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အြန္လုိင္းစံုစမ္းေမးျမန္းမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ပါ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဟိုတယ္ခြဲရိွ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာအား ေမးျမန္းပါ။

အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ အတြက္ သင္မွတ္ပံုတင္ ခဲ့ျခင္းမရိွမီ ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႀကိဳတင္ မွာၾကားမႈမ်ားအတြက္ သင္ ရမွတ္မ်ား ရရိွႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ ဧည့္သည္မ်ား ေရာက္ရိွစာရင္းသြင္းျခင္းမျပဳလုပ္ရ ေသးပါက သင္၏အဖြဲ႔ဝင္အခ်က္ အလက္မ်ားကိုထပ္ျဖည့္ေပးၿပီးအမွတ္ရယူရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဟိုတယ္ႀကိဳတင္မွာယူေရးရံုး သို႔မဟုတ္ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာထံသို႔ ဆက္သြယ္ရယူပါ။ စားေသာက္ဧည့္ခံပြဲ အစီအစဥ္မ်ား အတြက္မူ သင္သည္ Booker Club (ဘြတ္ကာ ကလပ္) သို႔ ဝင္ေရာက္ထားျပီး၊ စားေသာက္ဧည့္ခံပြဲ အတြက္ တာဝန္ယူထားသည့္ အေရာင္း မန္ေနဂ်ာထံသို႔ ပြဲမတိုင္မွီ သင္၏ ဘြတ္ကာ ကလပ္ B-ရမွတ္မ်ားအား ေတာင္းဆိုထားမွသာလွ်င္ အမွတ္မ်ားအား သင္ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မကုန္ဆံုးပါ။ B- ရမွတ္မ်ားကို လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းထံသို႔ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္းရမွတ္ မ်ားသည္ သင္၏အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ျခင္းမရိွဘဲ သင္၏စာရင္း အတြင္း၌ က်န္ရိွေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္ အလုပ္အကိုင္ မ်ားအားစြန္႔လႊတ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲၿပီးျဖစ္ပါက အေရာင္း မန္ေနဂ်ာထံသို႔အသိေပးထားရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသခ်ာပါေစ။