Trang chủ LOTTE Hotel Booker Club

LOTTE HOTEL Booker Club

LOTTE HOTEL Booker Club

LOTTE HOTEL Booker Club là một chương trình tặng thưởng dành cho khách hàng là Booker - những người đặt phòng tại LOTTE HOTELS & RESORTS.
Khi đặt phòng cho khách công tác hoặc tổ chức sự kiện tiệc, quý khách sẽ tích lũy được số điểm thưởng dựa trên doanh số. Điểm thưởng tích lũy có thể được chuyển đổi thành Phiếu giảm giá Booker hoặc Điểm thưởng (Ưu đãi) của LOTTE HOTEL để sử dụng như tiền mặt tại LOTTE HOTELS & RESORTS
trên toàn thế giới và các cửa hàng miễn thuế Lotte ở Hàn Quốc. Ngoài ra, các thành viên Booker Club đủ điều kiện tham gia các sự kiện nhân đôi/nhân ba điểm thưởng, khuyến mãi đặc biệt về giá và lợi ích và các sự kiện chỉ dành cho khách mời khác nhau được tổ chức tại khách sạn.

Hướng dẫn Chương trình

 • Tên Điểm thưởng: Điểm thưởng Booker (Điểm thưởng B)
 • Giá trị Điểm thưởng: 100 Điểm thưởng B = 1 USD (Tương tự Điểm thưởng LH LOTTE HOTEL)
 • Quý khách có thể tích lũy điểm thưởng nhờ:
 • 1) Giá phòng của phòng đã đặt
 • 2) Phí sử dụng của các cuộc họp, sự kiện, tiệc và các sự kiện chiêu đãi khác
 • Tỷ lệ tích lũy điểm thưởng: 2% doanh số (không bao gồm thuế và phí dịch vụ)
 • Điểm thưởng B sẽ hết hạn sau 3 năm kể từ năm tích lũy.

Điều kiện tham gia

 • Khách hàng là những người phụ trách đặt phòng cho khách công tác
 • Khách hàng tổ chức sự kiện thay mặt cho một công ty chịu trách nhiệm về các sự kiện tiệc chiêu đãi, ví dụ như các cuộc họp, sự kiện và tiệc
 • Không bao gồm các công ty đặt phòng hoặc lên kế hoạch cho các sự kiện như công ty du lịch hoặc đại lý đặt phòng.

Cách thức tham gia tư cách thành viên

 • Sau khi tham gia tư cách thành viên Chương trình Tặng thưởng Ưu đãi, quý khách có thể đăng ký tham gia LOTTE HOTEL Booker Club.
 • Chương trình tư cách thành viên này dành cho những người đặt phòng của công ty LOTTE HOTELS & RESORTS và việc đăng ký được xác nhận sau một quy trình xác minh.
 • Khi quý khách đăng ký, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách về việc quý khách được chấp thuận trong vòng 7 ngày làm việc.

Nếu chưa phải là thành viên Chương trình tặng thưởng LOTTE HOTEL REWARDS, quý khách vui lòng đăng ký để trở thành thành viên Chương trình tặng thưởng LOTTE HOTEL REWARDS trước khi đăng ký tham gia LOTTE HOTEL Booker Club.

Nếu đã là thành viên Chương trình tặng thưởng LOTTE HOTEL REWARDS, quý khách hãy đăng nhập và đăng ký tham gia LOTTE HOTEL Booker Club.

Đặt phòng và tích lũy Điểm thưởng B

Nếu trở thành thành viên của LOTTE HOTEL Booker Club (Câu lạc bộ Người đặt phòng của LOTTE HOTEL), quý khách có thể tích lũy điểm thưởng B khi đặt phòng cho các cá nhân đi công tác.

Cách thức đặt phòng và tích lũy điểm thưởng

 • Những trường hợp không đủ điều kiện tích lũy điểm thưởng
 • Đặt phòng thông qua các đại lý du lịch trực tuyến/ngoại tuyến, đại lý đặt phòng hoặc GDS
 • Lưu trú miễn phí, đặt phòng sử dụng phiếu giảm giá, hoặc đặt phòng với mức chiết khấu đặc biệt

Đặt chỗ cho cuộc họp & sự kiện và tích lũy Điểm thưởng B

Khi trở thành thành viên LOTTE HOTEL Booker Club, quý khách có thể tích lũy điểm thưởng B khi đặt chỗ hội họp, sự kiện và tiệc

Cách đặt chỗ và tích lũy điểm thưởng cho các sự ki

 • Những trường hợp không đủ điều kiện tích lũy điểm thưởng
 • Đặt phòng thông qua các đại lý (TMC, DMC v.v.), đại lý du lịch trực tuyến/ngoại tuyến và GDS
 • Một số gói hội họp và sự kiện đặc biệt được cung cấp với mức giảm giá đặc biệt (điều kiện khác nhau tùy thuộc vào khách sạn*)
 • Vui lòng kiểm tra số điểm thưởng tích lũy có thể có với người quản lý phụ trách tiệc khi đặt chỗ
 • Số Điểm thưởng B tối đa quý khách có thể tích lũy được cho mỗi sự kiện tiệc là 200.000 Điểm thưởng B (khoảng 2.000 USD, bao gồm cả giá phòng theo đoàn).
 • Có thể xem kết quả tích lũy Điểm thưởng B từ Trang của tôi trong vòng 30 ngày làm việc sau khi đã thực hiện thanh toán cho sự kiện.

Đổi Điểm thưởng B

Quý khách có thể chuyển đổi Điểm thưởng B thành phiếu giảm giá hoặc Điểm thưởng LH LOTTE HOTEL (Trước kia là Điểm thưởng Ưu đãi LH) để sử dụng như tiền mặt tại LOTTE HOTELS & RESORTS trên toàn thế giới hoặc cửa hàng miễn thuế LOTTE ở Hàn Quốc.

Phát hành phiếu quà tặng

 • Quý khách có thể sử dụng Điểm thưởng B tích lũy để ngay lập tức được phát một phiếu giảm giá thông qua menu "Yêu cầu phát hành phiếu giảm giá Điểm thưởng B" trong Trang của tôi (thông tin tư cách thành viên của tôi) và sử dụng như tiền mặt tại LOTTE HOTELS & RESORTS trên toàn thế giới và các cửa hàng miễn thuế LOTTE ở Hàn Quốc.
 • Loại Phiếu giảm giá
 • LOTTE HOTELS & RESORTS: Phiếu giảm giá 1.000/ 5.000/10.000 Điểm thưởng B
 • Cửa hàng Miễn thuế LOTTE: phiếu giảm giá 10.000 Điểm thưởng B

Chuyển đổi thành Điểm thưởng Ưu đãi LH

 • Quý khách có thể chuyển đổi điểm thưởng B tích lũy thành Điểm thưởng LH của LOTTE HOTEL và kết hợp chúng để sử dụng như tiền mặt tại LOTTE HOTELS & RESORTS và các cửa hàng miễn thuế của LOTTE. Quý khách có thể yêu cầu chuyển đổi điểm thưởng của mình thành Điểm thưởng ưu đãi LH thông qua menu "Yêu cầu chuyển đổi điểm thưởng" trong Trang của tôi (thông tin tư cách thành viên của tôi).
 • Sau khi thực hiện yêu cầu, quý khách sẽ được thông báo về kết quả chuyển đổi điểm thưởng trong vòng mười ngày làm việc.

Đây là một chương trình thành viên mới với quyền lợi tốt hơn Câu lạc Bộ Charlotte L trước đây. Quý khách phải gửi đơn đăng ký tham gia mới.
* Câu Lạc Bộ Charlotte L sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Có thể chia nhỏ Điểm thưởng B giữa ba người tổ chức sự kiện, và tổng số Điểm thưởng B vẫn sẽ là 200.000 (tương đương 2.000 USD). Tất cả những người tích lũy Điểm thưởng B phải được đăng ký là thành viên của LOTTE HOTEL Booker Club.

Vui lòng đưa ra yêu cầu thông qua "Yêu cầu về Điểm thưởng B còn thiếu" hoặc đề nghị người quản lý kinh doanh tại khách sạn thuộc chuỗi có liên quan.

Khi đặt phòng, quý khách sẽ không thể tích lũy điểm thưởng nếu đặt phòng trước khi đăng ký tư cách thành viên. Tuy nhiên, nếu quý khách chưa đăng ký, vui lòng liên hệ với văn phòng đặt phòng khách sạn hoặc người quản lý kinh doanh để thêm thông tin tư cách thành viên của quý khách và tích lũy điểm thưởng. Đối với các sự kiện tiệc, quý khách sẽ chỉ có thể tích lũy điểm thưởng nếu đã tham gia Booker Club và yêu cầu quản lý kinh doanh phụ trách buổi tiệc về Điểm thưởng B Booker Club của quý khách trước sự kiện.

Không. Vì Điểm thưởng B được thưởng cho cá nhân, chúng không liên quan đến việc làm của quý khách và sẽ vẫn còn trong tài khoản của quý khách. Tuy nhiên, xin nhớ thông báo cho người quản lý kinh doanh biết nếu quý khách đã nghỉ việc hoặc thay đổi công việc.