Trang chủ Thông tin tập đoàn Công việc Các câu hỏi thường gặp về tuyển dụng

Các câu hỏi thường gặp về tuyển dụng

Bạn vẫn có thể nộp đơn ứng tuyển, ngay cả khi chuyên ngành của bạn không liên quan đến vị trí bạn đăng ký. 
Tuy nhiên, một số vị trí có thể yêu cầu kiến thức làm việc về các lĩnh vực có liên quan. Điều quan trọng là bạn thể hiện được niềm đam mê của bạn đối với vị trí công việc và tiềm năng phát triển trong cuộc phỏng vấn.

Sinh viên tốt nghiệp và sinh viên sắp tốt nghiệp trong tương lai có thể nộp đơn ứng tuyển cho cả vị trí thực tập và vị trí tuyển dụng chính thức, và điều này không gây bất lợi gì.

Chúng tôi công khai tuyển dụng nhân viên mới hai lần một năm: từ tháng 3 đến tháng 4 trong nửa đầu năm và từ tháng 9 đến tháng 10 trong nửa cuối năm. 
Thông qua tuyển dụng mở quy mô lớn thường xuyên, chúng tôi cố gắng tạo việc làm cho lao động trẻ và gia tăng việc làm, cũng như thực hiện trách nhiệm của công ty với xã hội.

Không có giới hạn hoặc phân biệt đối xử về tuổi tác hoặc giới tính, theo luật pháp có liên quan. Cơ hội việc làm tại Lotte Hotel mở rộng cho bất kỳ ai. 
Hãy ứng tuyển với sự tự tin và niềm tin rằng vị trí công việc là dành cho bạn.

Bạn có thể đăng ký qua trang chủ của Lotte Hotel (http://www.lottehotel.com) hoặc trang chủ tuyển dụng của Lotte Group (http://job.lotte.co.kr).