Trang chủ Tiệc & Hội nghị Phòng Họp Jasmine

Hội nghị

Phòng Họp Jasmine

Được thiết kế cho các cuộc họp hội đồng quản trị có sức chứa 20 người, Jasmine có thể được chia thành hai khu riêng biệt cho các cuộc họp riêng tư hơn.Phòng có một màn hình máy chiếu trong mỗi khu để trình bày.

Thông tin cơ bản

  • Sức chứa
    18
  • Kích thước
    42㎡
  • Địa điểm
    2F

TEL

TEL +84-28-3823-3333 전화걸기

Giờ tư vấn : 09:00~18:00

E-Mail/Fax

FAX +84-28-3823-2333/ +84-28-3827-2410