Trang chủ Tiệc & Hội nghị Phòng Họp Jasmine

Hội nghị

Phòng Họp Jasmine

Được thiết kế riêng cho các cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, với sức chứa 20 người. Phòng Jasmine có thể chia thành hai khu riêng biệt cho các cuộc họp riêng tư hơn. Phòng được trang bị màn hình và máy chiếu để trình bày.

Thông tin cơ bản

  • Sức chứa
    18
  • Kích thước
    42㎡
  • Địa điểm
    2F

TEL

TEL +84-28-3823-3333 전화걸기

Giờ tư vấn : 09:00~18:00

E-Mail/Fax

FAX +84-28-3823-2333/ +84-28-3827-2410